ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนและหน้ากากอนามัย

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย N95 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย Covid-19 หรือสามารถบริจาคสมทบทุน เพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป

ทุกพลังแห่งการให้ยิ่งใหญ่เสมอ “ยิ่งให้ ยิ่งได้