ของดบริการรับตรวจเชื้อโควิด-19 ช่วงนอกเวลาราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์/วันหยุดราชการ ***เป็นการชั่วคราว***