SWU VPN

   ระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดใช้บริการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ระบบงานภายในของ มหาวิทยาลัยได้ เช่นระบบ HURIS, SUPREME2004, Thailis, FTP File, WSUS, SWU Antivirus และ Remote PC ระบบ VPN นอกจากรองรับการ เข้าใช้งานของผู้ใช้แล้ว บางบริการยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานจากที่บ้านหรือทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เพื่อเข้ามาปรับปรุง หรือแก้ไขงานภายในมหาวิทยาลัยได้ทันที

รูปแบบ VPN ของมหาวิทยาลัย

บริการ VPN ของมหาวิทยาลัยเป็นแบบ Remote access VPN ซึ่งทำงานผ่านโปรโตคอล SSL เป็นรูปแบบการเข้าถึงเครือข่าย VPN ผ่านเครือข่ายสาธารณะด้วยซอฟต์แวร์ VPN Client (ผู้ใช้ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ VPN Client บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการติดต่อ VPN ก่อน) ซึ่งการเข้าถึงเครือข่าย VPN ทำได้ 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของไอเอสพี (ISP) เป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล เช่น ADSL, Metro LAN, Leased line, Network IP เป็นต้น และเชื่อมต่อเครือข่าย VPN ด้วยซอฟต์แวร์ VPN Client และลักษณะที่สองเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Dial-up เช่น ผู้ใช้หมุนโมเด็ม (MODEM) ติดต่อไปยังไอเอสพี และเชื่อมต่อเครือข่าย VPN ด้วยซอฟต์แวร์ VPN Client หลังจากการเชื่อมต่อสำเร็จเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้ไอพีแอดเดรสของเครือข่าย VPN และได้รับความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูล


บริการต่อไปนี้เป็นระบบงานที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนภายในมหาวิทยาลัย แต่หากเชื่อมต่อด้วย VPN จะช่วยให้สามารถใช้งานจากที่ใดก็ได้ที่เชื่อมต่อเข้า VPN จึงขอไม่อธิบายถึงวิธีการใช้งานของแต่ละระบบงานโดยละเอียด แต่จะอธิบายพอสังเขปดังนี้

 • HURIS การเข้าใช้ระบบงานจะทำได้เฉพาะภายในเครือข่ายบัวศรีเท่านั้น โดยสามารถเข้าใช้ระบบงานได้ที่ http://huris.swu.ac.th แต่หากใช้บริการ ISP รายอื่น ผู้ใช้จำเป็นต้องต่อผ่านระบบ VPN เท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานระบบ HURIS ได้
 • SUPREME2004 การใช้งานเช่นเดียวกับระบบ HURIS แต่จะมีส่วนของ Client Server เพิ่มเข้ามาด้วย ซึ่งการใช้งานจำเป็นต้องติดตั้ง SUPREME2004 Client ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้
 • Thailis เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
 • FTP File ช่วยให้ผู้จัดทำเว็บไซต์ของแต่ละ คณะ สถาบัน สำนัก สามารถปรับปรุงเว็บเพจและอัพโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ได้ทันทีจากทุกที่ที่เชื่อมต่อด้วย VPN
 • WSUS ช่วยให้ระบบปฏิบัติการได้รับการปิดช่องโหว่ เป็นการป้องกันการติดไวรัส หรือการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้ ซึ่งหากเครื่องที่บ้านหรือโน๊ตบุ๊คที่ติดตัวอยู่เสมอต้องการใช้ระบบ WSUS สามารถเข้าได้ที่ http://www.swu.ac.th
 • SWU Antivirus ผู้ใช้สามารถติดตั้งระบบป้องกันไวรัสของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์จะทำการอัพเดทฐานข้อมูลกำจัดไวรัสให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อด้วย VPN อัตโนมัติ สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ http://v-clean.swu.ac.th
 • Remote PC ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โต๊ะทำงาน เพื่อปรับปรุงงานหรือทำงานต่อให้เสร็จ หรือส่งไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพื่อน โดยตัวอยู่ใช้อยู่ที่บ้านหรือที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยสามารถใช้โปรแกรม Remote Desktop ซึ่งไม่ต้องหาโปรแกรมอื่นเสริม

 • การรับส่งข้อมูลได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส
 • ข้อมูลที่ถูกดักจับไป ไม่สามารถนำไปใช้งานหรือเข้าใจข้อมูลได้ เพราะข้อมูลถูกเข้ารหัส
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะการเชื่อมต่อแบบ Leased line และ Frame relay เพื่อให้ได้เครือข่ายส่วนตัวต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลรักษาระบบด้วยเช่นกัน ขณะที่ VPN ไม่ต้องเสียค่าใช้งานเพิ่มเติมสำหรับ VPN แต่อย่างใด เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น
 • มีความยืดหยุ่นสูง โดยเฉพาะรูปแบบการเชื่อมต่อระยะไกล (Remote Access) ผู้ใช้สามารถติดต่อเข้ามาใช้งานเครือข่ายขององค์กรจากภายนอก หรือจากเครือข่ายสาธารณะทุกที่ทุกเวลาได้ เช่น ผู้ใช้ออกทำงานนอกสถานที่ หรือออกไปอบรมต่างจังหวัด และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ก็จะสามารถเชื่อมต่อ VPN เพื่อเข้าสู่ระบบงานของบริษัท เช็คเมล์ ส่งไฟล์
 • จัดการดูแลได้ง่าย ดูแลเพียงส่วนของระบบ VPN เท่านั้น
 • สามารถกำหนดหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) เป็นเครือข่ายเดียวกันได้ เพราะเครือข่ายแต่ละที่จะมี ชุดของไอพีแอดเดรสแตกต่างกัน แต่การสร้าง VPN จะทำให้เครือข่ายที่แยกกัน เสมือนเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพราะมีการกำหนดชุดไอพีแอดเดรส และโดเมน (Domain) เดียวกันได้
 • ประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลเทียบเท่าการเชื่อมต่อแบบ Leased line เพื่อเชื่อมโยงสาขาโดยตรง
 • เชื่อมต่อ VPN ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยซอฟต์แวร์ VPN Client ต่างๆ
Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ