ประกันสังคม
 • เริ่มทำบัตร - ตรวจรักษา - รับยา แล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง (ในเวลาราชการ)
  1. รวดเร็วมากกว่าเดิม เพิ่มได้เมื่อโทรฯนัด ก่อนมารับการตรวจรักษา (ในเวลาราชการ)
 • อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนฯ ฟรี
  1. (ประกาศคณะกรรมการแพทย์ฯตามพรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533)วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. 17.00-20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.
  2. โทรฯจองคิวล่วงหน้า หมายเลข 02-583-7065 หรือ 02-962-5731-7
 • ฝากครรภ์ , คลอดบุตร
  1. (ประกาศคณะกรรมการแพทย์ฯตามพรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533)
 • ตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  1. (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 11.00 น.)
 • นอนห้องพิเศษ 2-5 รวมแอร์เมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • มอบกระเป๋าของขวัญพร้อมของใช้จำเป็น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  1. ทันทีที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • บริการคุมกำเนิดทุกชนิดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ยากิน,ยาฉีด)
  1. วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 11.00 น.
 • ฉีดวัคซีนคอตีบ , บาททะยัก , ไอกรน , ไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี , หยอดโปลิโอ
  1. แก่บุตรหลานของท่าน โดยไม่ิคิดค่าใช้จ่าย (วันพฤหัสบดี เวลา 12.00 - 13.30 น.)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในกระแสเลือด (เบาหวาน) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  1. ปีละ 1 ครั้ง (งดอาหารก่อนเจาะเลือด 6 ชั่วโมง)
  2. (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 10.00 น.)

   รายชื่อ 53 สถานพยาบาลเครือข่ายคุณภาพพร้อมให้บริการทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล

 • รพ.ชลประทาน สามเสน 02-243-335
 • สรงประภาการแพทย์ ดอนเมือง 02-566-4231
 • รวมแพทย์คลินิกเวชกรรม สะพานใหม่ 02-521-2136
 • พงษ์เพชรการแพทย์คลินิก ถ.งามวงศ์วาน 02-589-0787
 • คลินิกเคหะการแพทย์ หลักสี่ 02-985-4961
 • สหคลินิกการเคหะ หลักสี่ 02-5733468
 • สุวิทย์การแพทย์ เมืองทอง 1 089-679-7566
 • พรวิถีการแพทย์ ดอนเมือง 02-566-3044
 • พหลโยธิน65คลินิกเวชกรรม พหลโยธิน 65 02-972-3131
 • วิภาวดี 49 คลินิกเวชกรรม วิภาวดี 49 02-929-8091
 • แอนเนกซ์คลินิกเวชกรรม พหลโยธิน 58 02-531-5937

 • ศูนย์สุขภาพรพ.ชลประทาน ซ.สถานสงเคราะห์ฯ ปากเกร็ด 02-583-5159
 • ศูนย์บริการฯ ที่ 1 เทศบาลนครนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์ 02-950-3071
 • ศูนย์บริการฯ ที่่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี สวนใหญ่ 02-525-2395
 • ศูนย์บริการฯ ที่ 3 เทศบาลนครนนทบุรี ประชานิเวศน์ 2 02-952-8705
 • ศูนย์บริการฯ ที่ 4 เทศบาลนครนนทบุรี วัดสมรโกฏิ 02-527-7320
 • ศูนย์บริการฯ ที่ 5 เทศบาลนครนนทบุรี ซ.ทรายทอง 02-588-4827
 • ศูนยฺ์บริการฯ ที่ 1 เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด 02-5844231
 • ศูนย์บริการฯ ที่ 2 เทศบาลนครปากเกร็ด ซ.สถานสงเคราะห์ฯ ปากเกร็ด 02-584-4302
 • กรุงเทพ - นนทบุรี คลินิก ท่าน้ำนนทบุรี 084-474-2200
 • คลินิกหมอสุขุม ปากเกร็ด 02-2960-9311
 • ปากเกร็ดรวมแพทย์ ปากเกร็ด 02-584-3140
 • สมบูรณ์โพลีคลินิก ปากเกร็ด 02-584-3107
 • คลินิกหมอสรภัญ ปากเกร็ด 02-960-8975
 • วันชัยคลินิกเวชกรรม ท่าน้ำปากเกร็ด 02-583-7308
 • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม ลานทอง 02-964-6824
 • ศูนย์การแพทย์เมืองทอง สห-คลินิก เมืองทองธานี 02-573-7927
 • เมืองทองธานีการแพทย์ เมืองทองธานี C4 02-980-3826
 • นลินคลินิก เมืองทองธานี C5 02-980-4703
 • มิตรไมตรี คลินิกเวชกรรม เมืองทองธานี C4 02-981-2338
 • คลินิกหมอติ่ง ถ.สามัคคี 02-573-7811
 • สหคลินิก นพ.วิศัลย์-ท้ันตแพทย์ชุติมา ถ.สามัคคี 02-980-1212
 • พิกุลการแพทย์ ถ.สามัคคี 02-573-3504
 • พลเวชการแพทย์ ถ.สนามบินน้ำ 02-967-0968
 • คลินิกหมออภิชัย ซ.ทานสัมฤิทธ์ 081-613-0627
 • แพทย์ติวานนท์คลินิกเวชกรรม ถ.ติวานนท์ 02-591-3520
 • ประชุมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ 02-950-1411
 • คลินิกเวชกรรมพบแพทย์ ถ.ติวานนท์ 02-950-9600
 • จุฬาเกษมคลินิก ถ.งามวงศ์วาน 02-580-4767
 • ดร.แคร์คลินิก ถ.งามวงศ์วาน 02-952-6065
 • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม ถ.สามัคคี 02-573-4863
 • คลินิกเวชกรรม พิมลราช บางบัวทอง 02-920-9897
 • ใกล้หมอโพลีคลินิก บางบัวทอง 02-922-7402
 • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม หมู่บ้านบัวทองเคหะ 02-925-9944
 • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม ซ.วัดลาดปลาดุก บางบัวทอง 02-923-5354
 • มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม ถ.บางกรวย ไทรน้อย 02-964-8412

 • คลินิกหมอพินัย สี่แยกปู่โพธิ์ 02-963-8490
 • คลินิกหมอปรัชญา-ปราณีเวชกรรม ถ.ปทุมธานี-นนทบุรี 02-975-3451
 • สะพานนนทคลินิก สี่แยกบางคูวัด 02-976-1494-5
 • คลินิกนายแพทย์สมศักดิ์ ตรงข้ามโรงหนังเจริญพล ปทุมฯ 02-581-8129
 • คลินิกเวชกรรมมุฑิตา ลาดหลุมแก้ว 02-599-1940
Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ