ประชาสัมพันธ์facebook Youtube Twitter Line
 จรรณยาบรรณบุคลากร
 รายงานความเสี่ยง
 จรรณยาบรรณบุคลากร

  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  

 รายงานความเสี่ยง

  ข้อแนะนำและข้อควรปฏิบัติเพื่อรับมือกับ Covid-19 

 งานแผนและพัฒนา

  ระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ 

 Intranet

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 

 งานวิจัย

  คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

 งานวิจัย

  คลินิกวิจัย รับปรึกษาปัญหาการทำวิจัย

 งานวิจัย
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Click  ระเบียบพัสดุ
   ข่าวรับสมัครงาน Click
 


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ