ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ข่าวทั่วไป

13.jpg

ประกาศวันหยุดทำการ

ศูนย์การแพทย์ฯ หยุดให้บริการตามมติที่ประชุม (ครม.) ในวันที่ 10 และ 11 ธันวาคม 2563 ยกเว้นคลินิกตรวจโรคทั่วไป

12.jpg

ประกาศวันหยุดทำการ

ศูนย์การแพทย์ฯ หยุดให้บริการตามมติที่ประชุม(ครม.) ในวันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2563 ยกเว้นคลินิกตรวจโรคทั่วไป

11.jpg

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ พว.อิสรีย์ ใสสุวรรณ ในการได้รับรางวัลคนดีศรีวิทยาลัย ประจำปี 2563 ประเภท "อาจารย์พยาบาล"

3.jpg

ศูนย์เลสิก ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ

PCMC LASIK CENTER ศูนย์เลสิก ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เปิดให้บริการแล้ว แก้ไขสายตาสั้น ยาว เอียง

1.jpg

ขอบคุณจากใจที่ส่งกำลังใจให้เรา

ขอบคุณจากใจ ที่ส่งกำลังใจให้เรา ศปช.สู้ COVID-19 ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ส่งกำลังใจผ่านการมอบอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์การแพทย์

2.jpg

เชิญชวนร่วมบริจาค

หน้ากากอนามัย Surgical grade N95 และชุด Personal Protective Equipment เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.