ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ข่าวและกิจกรรม

9.jpg


ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ***อายุ 50 ปีขึ้นไป

รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฟรี ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

ติดต่อที่ : ห้องตรวจประกันสังคม วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 15.00 น. (ปิดรับบัตร) ยกเว้นวันหยุดราชการหรือนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์สิทธิประโยชน์ โทร.02 5022345 ต่อ 3103

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.