ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ข่าวและกิจกรรม

PCMC 18 มิถุนายน 2564 , 13.18 น.
ข่าวและกิจกรรม

1.jpg


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ อัญเชิญอาหารพระราชทานซึ่งปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เป็นผู้รับมอบ

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.