ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ข่าวและกิจกรรม

1.jpg

เชิญชวนร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย Surgical grade N95 และชุด Personal Protective Equipment เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19

ร่วมบริจาคได้ที่

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ในวันเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 16.00 น.
098 251 8680 (คุณวิไลลักษณ์)
098 251 7078 (คุณรันยาภรณ์)
081 496 1722 (คุณดารุณี)
ณ อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)
หรือสามารถบริจาคได้ด้วยตนเอง ได้ที่ห้อง งานประชาสัมพันธ์

นอกเวลาราชการ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

02 502-2345 ต่อ 4100
ผู้ประสานงาน 098-251-7078 คุณรันยาภรณ์ (น้องมิร่า)

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.