หน้าแรก ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ประกาศ ประเภท ลงวันที่ Detail Download
1 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ชนิดเคลื่อนย้าย จอภาพสี พร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน 1 เครื่ีอง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:53]
2 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-hyperthermia) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:47]
3 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปปรับส่วนรองรับขาด้วยระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:52]
4 คำถาม-ตอบครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัดเล็ก หน่วยไตเทียม หอผู้ป่วยชั้นที่ 7 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:55]
5 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 13 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:55]
6 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:51]
7 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สาขาวิชารังสีวิทยา ชั้นที่ 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:57]
8 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยใน ชั้นที่ 16 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:56]
9 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 15 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:51]
10 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยใน ชั้นที่ 16 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:45]
11 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:55]
12 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวมเด็ก ชั้นที่ 10 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:53]
13 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:51]
14 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูง และโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพได้ ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:44]
15 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบไฮโดรลิก ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:47]
16 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 26 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:41]
17 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 11 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:54]
18 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาพยาธิวิทยาและคลินิก ชั้นที่ 5 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:53]
19 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 26 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:42]
20 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบไฮโดรลิก ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:59]
21 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่า จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:52]
22 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 8 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:39]
23 ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:29]
24 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 8 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:39]
25 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel 75 gm Tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:29]
26 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Manidepine hydrochloride 20 mg Tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:35]
27 ประกาศประกวดราคาซื้อยา ezetimibe 10 mg tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  เม.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:63]
28 ประกาศประกวดราคาซื้อยา tigecycline 50 mg powder for solution for infusion ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  เม.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:24]
29 ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวด (Peripheral stent) Prime BTK ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  พ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:30]
30 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  มิ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:24]
31 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  มิ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:33]
32 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Glucosamine sulfate 1.5g. oral powder, sachet ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3  ก.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:60]
33 ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูนฯ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  ก.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:30]
34 ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  ก.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:63]
35 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31  ส.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:8]
36 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31  ส.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:5]
37 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกและผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  ก.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:2]
38 ประกาศประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  ก.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:5]
39 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  ก.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:7]
40 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปั่น ตัดดูดเนื้อเยื่อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:11]
41 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องกล้องตรวจมะเร็งหู คอ จมูก ระบบฟลูโอโรสโคป ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:6]
42 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:28]
43 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็ก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:8]
44 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:10]
45 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดิทัศน์ ชนิดให้ภาพความละเอียดสูง 4K ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:8]
46 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:9]
47 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:12]
48 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:4]
49 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดดีเอ็นเอ อาร์เอนเอ และโปรตีนแบบอัตโนมัติ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:6]
50 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือจับล็อคกระดูกเชิงกราน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:4]
51 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:3]
52 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:4]
53 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นภาพดิจิตอล ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:5]
54 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำลายมะเร็งด้วยคลื่นความถี่สูง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:3]
55 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกและผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
56 ประกวดราคาซื้อระบบม่านกันควันพร้อมอุปกรณ์ควบคุม ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  พ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
57 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7  พ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
58 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบไฟสำรอง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  พ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:12]
59 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาและวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา โดยไม่ต้องฉีดสี พร้อมโปรแกรมช่วยวิเคราะห์โรคจอประสาทตาในห้องตรวจ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  พ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
60 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  พ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:3]
61 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  พ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:11]
62 ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบพร้อมใช้ (Pre-load) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22  พ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
63 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  พ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:11]
64 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาและวิเคราะห์เส้นเลือดในจอประสาทตา โดยไม่ต้องฉีดสีพร้อมโปรแกรมช่วยวิเคราะห์โรคจอประสาทตาในห้องตรวจ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3  ธ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
65 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Manidipine Hydrochloride 20 mg Tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3  ธ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:8]
66 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบม่านกันควันพร้อมอุปกรณ์ควบคุม ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  ธ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:0]
67 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารงานบริการเภสัชกรรม อาคารศูนย์การแพทย์ฯ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  ธ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:2]
68 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องผสมยาปราศจากเชื้ออาคารศูนย์การแพทย์ฯ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  ธ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:2]
69 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  ธ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
70 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างและก๊าซในเลือด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  ธ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
71 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์และแถบตรวจเคมีในปัสสาวะ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  ธ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:3]
72 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  ธ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
73 ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าม่าน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  ธ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:3]
74 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 37 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  ธ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
75 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบม่านกันควันพร้อมอุปกรณ์ควบคุม ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  ธ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:0]