หน้าแรก ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ประกาศ ประเภท ลงวันที่ Detail Download
1 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร) จำนวน 3 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:45]
2 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ชนิดเคลื่อนย้าย จอภาพสี พร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:38]
3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:72]
4 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัดเล็ก หน่วยไตเทียม หอผู้ป่วย ชั้นที่ 7 จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:58]
5 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ชนิดความละเอียดสูง และโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพได้ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:53]
6 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขูดตัดต่อมลูกหมากชนิดใต้น้ำแบบไบโพล่าร์ และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ขนาดเล็กชนิดรองรับระบบนำนาง 3 มิติ พร้อมเครื่องประมวลสัญญาณ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:58]
7 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบไฮโดรลิก จำนวน 2 เตียง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:46]
8 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ชนิดเคลื่อนย้าย จอภาพสี พร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน 1 เครื่ีอง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:48]
9 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-hyperthermia) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:43]
10 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัดเล็ก หน่วยไตเทียม หอผู้ป่วยชั้นที่ 7 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:51]
11 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัด ชั้นที่ 6 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:38]
12 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สาขาวิชารังสีวิทยา ชั้นที่ 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:44]
13 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขูดตัดต่อมลูกหมากชนิดใต้น้ำแบบไบโพล่าร์ และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ขนาดเล็กชนิดรองรับระบบนำนาง 3 มิติ พร้อมเครื่องประมวลสัญญาณ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:44]
14 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปปรับส่วนรองรับขาด้วยระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:46]
15 คำถาม-ตอบครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัดเล็ก หน่วยไตเทียม หอผู้ป่วยชั้นที่ 7 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:50]
16 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 15 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:57]
17 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาศัลยกรรมกระดูก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และงานกายภาพบำบัด ชั้นที่ 4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:54]
18 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 13 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:50]
19 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 14 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:55]
20 ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transpot Incubator) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:45]
21 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-hyperthermia) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:50]
22 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:46]
23 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สาขาวิชารังสีวิทยา ชั้นที่ 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:48]
24 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:46]
25 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยใน ชั้นที่ 16 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:51]
26 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัด ชั้นที่ 6 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:57]
27 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 15 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:42]
28 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปปรับส่วนรองรับขาด้วยระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:44]
29 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมกับชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและซอฟแวร์ , เครื่องวัดลานสายตาแบบอัติโนมัติพร้อมเลนส์ปรับค่าสายตาอัตโนมัติระบบดิจิตอล , ชุดเลนส์หัวกะโหลกอัตโนมัติสำหรับทดสอบสายตาพร้อมพร้อมชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับตรวจตา ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:35]
30 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูง และโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพได้ ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:48]
31 ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:38]
32 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 13 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:42]
33 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 14 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:41]
34 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาศัลยกรรมกระดูก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และงานกายภาพบำบัด ชั้นที่ 4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:59]
35 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยใน ชั้นที่ 16 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:42]
36 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:51]
37 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:53]
38 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 12 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:46]
39 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวมเด็ก ชั้นที่ 10 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:50]
40 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 11 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:46]
41 ประกาศประกวดราคาซื้อครุ๓ัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาพยาธิวิทยาและคลินิก ชั้นที่ 5 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:37]
42 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องคลอด หน่วยการพยาบาลทารกแรกเกิด หอผู้ป่วยเด็กแรกเกิด ชั้นที่ 9 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:48]
43 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:45]
44 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมกับชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและซอฟแวร์ 1 ชุด , เครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติพร้อมเลนส์ปรับค่าสายตาอัตโนมัติระบบดิจิตอล 1 เครื่อง , ชุดเลนส์หัวกะโหลกอัตโนมัติสำหรับทดสอบสายตาพร้อมชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับตรวจตา 1 ชุด ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:43]
45 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูง และโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพได้ ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:39]
46 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบไฮโดรลิก ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:43]
47 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 12 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:48]
48 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 26 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:38]
49 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:47]
50 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:29]
51 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวมเด็ก ชั้นที่ 10 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:43]
52 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 11 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:44]
53 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:39]
54 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาพยาธิวิทยาและคลินิก ชั้นที่ 5 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:50]
55 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องคลอด หน่วยการพยาบาลทารกแรกเกิด หอผู้ป่วยเด็กแรกเกิด ชั้นที่ 9 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:44]
56 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 26 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:38]
57 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:36]
58 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:48]
59 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบไฮโดรลิก ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:55]
60 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาสูติ - นรีเวชกรรม, สาขาวิชากุมารเวชกรรม, งานทันตกรรม ชั้นที่ 8 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:42]
61 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่า จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:48]
62 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 8 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:26]
63 ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:22]
64 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาสูติ - นรีเวชกรรม, สาขาวิชากุมารเวชกรรม, งานทันตกรรม ชั้นที่ 8 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:24]
65 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 8 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:32]
66 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่า จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:39]
67 ประกาศประกวดราคาซื้อยา calcium polystylene sulfonate 5 g Powder for oral/rectal Suspension,sachet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:25]
68 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Carvedilol 12.5 mg Tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:27]
69 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel 75 gm Tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:27]
70 ประกาศประกวดราคาซื้อยา piperacillin-tazobactam 4 g+500 mg powder for solution for injection/infusion ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:37]
71 ประกาศประกวดราคาซื้อยา carvedilol 6.25 mg tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:22]
72 ประกาศประกวดราคาซื้อยา levetiracetam 500 mg tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:48]
73 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Manidepine hydrochloride 20 mg Tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:30]
74 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าตัดเนื้อเยื่อ ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:40]
75 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:30]
76 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Benserazide + Levodopa 50 mg + 200 mg tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:33]
77 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 64 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:82]
78 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 80 ปี ปัญญานันทะ ชั้น 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:26]
79 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Topiramate 50 mg file-coated tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  เม.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:28]
80 ประกาศประกวดราคาซื้อยา risedronate sodium 35 mg film-coated tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  เม.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:23]
81 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Glucosamine sulfate 1.5 g oral powder,sachet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  เม.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:34]
82 ประกาศประกวดราคาซื้อยา ezetimibe 10 mg tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  เม.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:39]
83 ประกาศประกวดราคาซื้อยา pregabalin 75 mg capsule,hard ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  เม.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:29]
84 ประกาศประกวดราคาซื้อยา tigecycline 50 mg powder for solution for infusion ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  เม.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:19]
85 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 80 ปี ปัญญานันทะ ชั้น 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  เม.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:21]
86 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium Chloride 900 mg/100 ml solution for injection/infusion 1,000 ml ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  เม.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:36]
87 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium Chloride 900 mg/100 ml solution for injection/infusion 100 ml ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  เม.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:30]
88 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23  เม.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:61]
89 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24  เม.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:25]
90 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 64 รายการ ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  เม.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:46]
91 ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน (Balloon dilatation catheter) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  พ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:18]
92 ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวด (Peripheral stent) Prime BTK ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  พ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:25]
93 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  พ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:39]
94 ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน (Balloon dilatation catheter) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  พ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:20]
95 ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวด (Peripheral stent) Prime BTK ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  พ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:15]
96 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 64 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  พ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:45]
97 ประกาศประกวดราคาซื้อสารทึบรังสีชนิด Non-Ionic Contrast Media ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31  พ.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:25]
98 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 64 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:64]
99 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1 g. powder solution for injection/infusion ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:18]
100 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:30]
101 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิดใช้สารยึดกระดูก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:55]
102 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Dutasteride 500mcg. capsule, soft ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  มิ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:24]
103 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  มิ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:14]
104 ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ (foldable intraocular lens) แบบพร้อมใช้งาน (pre-load) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  มิ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:11]
105 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  มิ.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:15]
106 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Glucosamine sulfate 1.5g. oral powder, sachet ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3  ก.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:14]
107 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิดใช้สารยึดกระดูก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  ก.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:16]
108 ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูนฯ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ก.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:23]
109 ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ก.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:24]
110 ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  ก.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:18]
111 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  ก.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:16]
112 ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูนฯ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  ก.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:24]
113 ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  ก.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:13]
114 ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  ก.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:27]
115 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31  ก.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:10]
116 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31  ก.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:10]
117 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23  ส.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:8]
118 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  ส.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:4]
119 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  ส.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:4]
120 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31  ส.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:7]
121 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31  ส.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:2]
122 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31  ส.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:5]
123 ประกาศประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  ก.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:6]
124 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 64 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ก.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:13]
125 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  ก.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:5]
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  ก.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:6]
127 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  ก.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
128 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบป้องกันไฟรั่ว ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  ก.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:2]
129 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกและผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  ก.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
130 ประกาศประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  ก.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:4]
131 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเช็คการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  ก.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:3]
132 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  ก.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:6]
133 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  ก.ย. 2561 รายละเอียด [Hits:4]
134 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบป้องกันไฟรั่ว ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
135 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:9]
136 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกและผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:4]
137 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดิทัศน์ ชนิดให้ภาพความละเอียดสูง 4K ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:8]
138 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:2]
139 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ลูกตาส่วนหลังและความยาวลูกตาด้วยคลื่นความถี่สูง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
140 ประกาศประกวดราคาเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
141 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:8]
142 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือจับล็อคกระดูกเชิงกราน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:4]
143 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:7]
144 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปั่น ตัดดูดเนื้อเยื่อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:7]
145 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
146 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นภาพดิจิตอล ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:4]
147 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ลูกตาส่วนหลังและความยาวลูกตาด้วยคลื่นความถี่สูง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:2]
148 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:8]
149 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องกล้องตรวจมะเร็งหู คอ จมูก ระบบฟลูโอโรสโคป ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:3]
150 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
151 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:16]
152 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์สำหรับระบบสารสนเทศทางรังสีวิทยา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:8]
153 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 กิโลวัตต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:3]
154 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:3]
155 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดดีเอ็นเอ อาร์เอนเอ และโปรตีนแบบอัตโนมัติ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:5]
156 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:2]
157 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็ก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:3]
158 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ชนิดความถี่สูงสำหรับเด็ก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:5]
159 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:4]
160 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดิทัศน์ ชนิดให้ภาพความละเอียดสูง 4K ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:3]
161 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:2]
162 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
163 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:2]
164 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปั่น ตัดดูดเนื้อเยื่อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
165 ประกาศประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย PCU ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:1]
166 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  ต.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:1]