หน้าแรก ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ประกาศ ประเภท ลงวันที่ Detail Download
1 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร) จำนวน 3 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:20]
2 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ชนิดเคลื่อนย้าย จอภาพสี พร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:21]
3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:23]
4 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัดเล็ก หน่วยไตเทียม หอผู้ป่วย ชั้นที่ 7 จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:32]
5 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ชนิดความละเอียดสูง และโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพได้ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:27]
6 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขูดตัดต่อมลูกหมากชนิดใต้น้ำแบบไบโพล่าร์ และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ขนาดเล็กชนิดรองรับระบบนำนาง 3 มิติ พร้อมเครื่องประมวลสัญญาณ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:27]
7 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบไฮโดรลิก จำนวน 2 เตียง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:24]
8 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ชนิดเคลื่อนย้าย จอภาพสี พร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ จำนวน 1 เครื่ีอง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:22]
9 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-hyperthermia) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:21]
10 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัดเล็ก หน่วยไตเทียม หอผู้ป่วยชั้นที่ 7 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:24]
11 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัด ชั้นที่ 6 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:21]
12 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สาขาวิชารังสีวิทยา ชั้นที่ 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:21]
13 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขูดตัดต่อมลูกหมากชนิดใต้น้ำแบบไบโพล่าร์ และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ขนาดเล็กชนิดรองรับระบบนำนาง 3 มิติ พร้อมเครื่องประมวลสัญญาณ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:21]
14 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปปรับส่วนรองรับขาด้วยระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:20]
15 คำถาม-ตอบครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัดเล็ก หน่วยไตเทียม หอผู้ป่วยชั้นที่ 7 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:28]
16 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 15 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:18]
17 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาศัลยกรรมกระดูก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และงานกายภาพบำบัด ชั้นที่ 4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:17]
18 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 13 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:18]
19 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 14 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:20]
20 ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transpot Incubator) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:18]
21 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-hyperthermia) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:17]
22 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31  ม.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:22]
23 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สาขาวิชารังสีวิทยา ชั้นที่ 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:21]
24 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:25]
25 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยใน ชั้นที่ 16 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:19]
26 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องผ่าตัด ชั้นที่ 6 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:28]
27 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 15 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:18]
28 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปปรับส่วนรองรับขาด้วยระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:23]
29 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมกับชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและซอฟแวร์ , เครื่องวัดลานสายตาแบบอัติโนมัติพร้อมเลนส์ปรับค่าสายตาอัตโนมัติระบบดิจิตอล , ชุดเลนส์หัวกะโหลกอัตโนมัติสำหรับทดสอบสายตาพร้อมพร้อมชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับตรวจตา ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:15]
30 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูง และโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพได้ ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:19]
31 ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:18]
32 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 13 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:18]
33 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 14 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:17]
34 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาศัลยกรรมกระดูก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และงานกายภาพบำบัด ชั้นที่ 4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:19]
35 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยใน ชั้นที่ 16 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:16]
36 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:25]
37 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:24]
38 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 12 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:19]
39 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวมเด็ก ชั้นที่ 10 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:15]
40 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 11 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:15]
41 ประกาศประกวดราคาซื้อครุ๓ัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาพยาธิวิทยาและคลินิก ชั้นที่ 5 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:15]
42 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องคลอด หน่วยการพยาบาลทารกแรกเกิด หอผู้ป่วยเด็กแรกเกิด ชั้นที่ 9 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:21]
43 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:22]
44 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมกับชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและซอฟแวร์ 1 ชุด , เครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติพร้อมเลนส์ปรับค่าสายตาอัตโนมัติระบบดิจิตอล 1 เครื่อง , ชุดเลนส์หัวกะโหลกอัตโนมัติสำหรับทดสอบสายตาพร้อมชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับตรวจตา 1 ชุด ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:17]
45 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน แบบโคมคู่สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูง และโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ สามารถรองรับระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพได้ ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:18]
46 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบไฮโดรลิก ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:23]
47 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 12 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:14]
48 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 26 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:14]
49 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:19]
50 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:14]
51 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวมเด็ก ชั้นที่ 10 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:15]
52 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องพักผู้ป่วยรวม ชั้นที่ 11 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:14]
53 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:11]
54 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาพยาธิวิทยาและคลินิก ชั้นที่ 5 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:15]
55 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารห้องคลอด หน่วยการพยาบาลทารกแรกเกิด หอผู้ป่วยเด็กแรกเกิด ชั้นที่ 9 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:15]
56 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 26 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:11]
57 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:13]
58 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:21]
59 ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบไฮโดรลิก ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:22]
60 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาสูติ - นรีเวชกรรม, สาขาวิชากุมารเวชกรรม, งานทันตกรรม ชั้นที่ 8 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  ก.พ. 2561 รายละเอียด [Hits:18]
61 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่า จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:15]
62 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 8 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:9]
63 ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:5]
64 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสาขาวิชาสูติ - นรีเวชกรรม, สาขาวิชากุมารเวชกรรม, งานทันตกรรม ชั้นที่ 8 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:5]
65 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 8 ชุด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:8]
66 ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่า จำนวน 2 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:13]
67 ประกาศประกวดราคาซื้อยา calcium polystylene sulfonate 5 g Powder for oral/rectal Suspension,sachet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:3]
68 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Carvedilol 12.5 mg Tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:3]
69 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel 75 gm Tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:3]
70 ประกาศประกวดราคาซื้อยา piperacillin-tazobactam 4 g+500 mg powder for solution for injection/infusion ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:4]
71 ประกาศประกวดราคาซื้อยา carvedilol 6.25 mg tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:3]
72 ประกาศประกวดราคาซื้อยา levetiracetam 500 mg tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:4]
73 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Manidepine hydrochloride 20 mg Tablet ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:6]
74 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้าตัดเนื้อเยื่อ ครั้งที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:11]
75 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มี.ค. 2561 รายละเอียด [Hits:4]