หน้าแรก ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ประกาศ ประเภท วันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ รายละเอียด Download
1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 16  พ.ย. 2560 ถึง 20  พ.ย. 2560 30  พ.ย. 2560 รายละเอียด
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเภสัชกรผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 29  ธ.ค. 2560 ถึง 5  ม.ค. 2561 29  ธ.ค. 2560 รายละเอียด
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 11  เม.ย. 2561 ถึง 18  เม.ย. 2561 11  เม.ย. 2561 รายละเอียด
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 29  มิ.ย. 2561 ถึง 6  ก.ค. 2561 29  มิ.ย. 2561 รายละเอียด
5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (รายวัน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 26  ก.ค. 2561 ถึง 1  ส.ค. 2561 26  ก.ค. 2561 รายละเอียด
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 14  ส.ค. 2561 ถึง 24  ส.ค. 2561 14  ส.ค. 2561 รายละเอียด
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณ) ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 3  ก.ย. 2561 ถึง 14  ก.ย. 2561 4  ก.ย. 2561 รายละเอียด
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณ) ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 24  ก.ย. 2561 ถึง 1  ก.ย. 2561 24  ก.ย. 2561 รายละเอียด
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณ) ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 28  ก.ย. 2561 ถึง 1  ต.ค. 2561 28  ก.ย. 2561 รายละเอียด
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณ) ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 3  ต.ค. 2561 ถึง 5  ต.ค. 2561 3  ต.ค. 2561 รายละเอียด
11 ตารางสอบคัดเลือกแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 24  ต.ค. 2561 ถึง 30  ต.ค. 2561 25  ต.ค. 2561 รายละเอียด
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 6/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 7  พ.ย. 2561 ถึง 9  พ.ย. 2561 7  พ.ย. 2561 รายละเอียด
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 5/2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 26  ก.พ. 2562 ถึง 8  มี.ค. 2562 26  ก.พ. 2562 รายละเอียด
14 ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 1/2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 28  ก.พ. 2562 ถึง 13  มี.ค. 2562 28  ก.พ. 2562 รายละเอียด
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 5/2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 2  เม.ย. 2562 ถึง 2  เม.ย. 2562 20  มี.ค. 2562 รายละเอียด
16 ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) (ฉบับแก้ไข้) ครั้งที่ 2/2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 21  มี.ค. 2562 ถึง 22  มี.ค. 2562 21  มี.ค. 2562 รายละเอียด
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 1/2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 29  มี.ค. 2562 ถึง 5  เม.ย. 2562 29  มี.ค. 2562 รายละเอียด
18 ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 2/2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 30  พ.ค. 2562 ถึง 7  มิ.ย. 2562 31  พ.ค. 2562 รายละเอียด
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 2/2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 13  มิ.ย. 2562 ถึง 19  มิ.ย. 2562 13  มิ.ย. 2562 รายละเอียด
20 ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 3/2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 5  ก.ค. 2562 ถึง 10  ก.ค. 2562 9  ก.ค. 2562 รายละเอียด
21 ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 4/2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 10  ก.ค. 2562 ถึง 12  ก.ค. 2562 10  ก.ค. 2562 รายละเอียด
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 26  ก.ค. 2562 ถึง 26  ก.ค. 2562 11  ก.ค. 2562 รายละเอียด
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน ครั้งที่ 4/2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 15  ก.ค. 2562 ถึง 22  ก.ค. 2562 19  ก.ค. 2562 รายละเอียด
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 2  ส.ค. 2562 ถึง 6  ส.ค. 2562 2  ส.ค. 2562 รายละเอียด
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 9  ส.ค. 2562 ถึง 14  ส.ค. 2562 9  ส.ค. 2562 รายละเอียด
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 9  ส.ค. 2562 ถึง 14  ส.ค. 2562 9  ส.ค. 2562 รายละเอียด
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 9  ส.ค. 2562 ถึง 14  ส.ค. 2562 9  ส.ค. 2562 รายละเอียด
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 6/2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 13  ก.ย. 2562 ถึง 17  ก.ย. 2562 13  ก.ย. 2562 รายละเอียด
29 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 6/2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 19  ก.ย. 2562 ถึง 23  ก.ย. 2562 19  ก.ย. 2562 รายละเอียด
30 ประกาศตารางสอบคัดเลือกแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 17  ต.ค. 2562 ถึง 22  ต.ค. 2562 17  ต.ค. 2562 รายละเอียด
31 ประกาศตารางสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 20  พ.ย. 2562 ถึง 20  พ.ย. 2562 13  พ.ย. 2562 รายละเอียด
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 20  พ.ย. 2562 ถึง 20  พ.ย. 2562 14  พ.ย. 2562 รายละเอียด
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 11  ธ.ค. 2562 ถึง 13  ธ.ค. 2562 11  ธ.ค. 2562 รายละเอียด
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณ) ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 27  ธ.ค. 2562 ถึง 15  ม.ค. 2563 27  ธ.ค. 2562 รายละเอียด
35 ประกาศตารางสอบคัดเลือกแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 16  ม.ค. 2563 ถึง 22  ม.ค. 2563 16  ม.ค. 2563 รายละเอียด
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 24  ม.ค. 2563 ถึง 24  ม.ค. 2563 16  ม.ค. 2563 รายละเอียด
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 1/2563 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 4  ก.พ. 2563 ถึง 7  ก.พ. 2563 4  ก.พ. 2563 รายละเอียด
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 13  ก.พ. 2563 ถึง 25  ก.พ. 2563 13  ก.พ. 2563 รายละเอียด
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 1/2563 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 17  ก.พ. 2563 ถึง 19  ก.พ. 2563 17  ก.พ. 2563 รายละเอียด
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณ) ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 26  ส.ค. 2563 ถึง 26  ส.ค. 2563 18  ส.ค. 2563 รายละเอียด
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณ) ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 8  ก.ย. 2563 ถึง 28  ก.ย. 2563 8  ก.ย. 2563 รายละเอียด
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2563 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 2  พ.ย. 2563 ถึง 2  พ.ย. 2563 28  ต.ค. 2563 รายละเอียด
43 ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 2/2564 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 5  พ.ย. 2563 ถึง 5  พ.ย. 2563 2  พ.ย. 2563 รายละเอียด
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 2/2564 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 13  พ.ย. 2563 ถึง 13  พ.ย. 2563 10  พ.ย. 2563 รายละเอียด
45 ตารางสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2563 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 27  พ.ย. 2563 ถึง 4  ธ.ค. 2563 27  พ.ย. 2563 รายละเอียด