หน้าแรก ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ประกาศ ประเภท วันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ รายละเอียด Download
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 11  เม.ย. 2561 ถึง 18  เม.ย. 2561 11  เม.ย. 2561 รายละเอียด
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 29  มิ.ย. 2561 ถึง 6  ก.ค. 2561 29  มิ.ย. 2561 รายละเอียด
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (รายวัน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 26  ก.ค. 2561 ถึง 1  ส.ค. 2561 26  ก.ค. 2561 รายละเอียด
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 14  ส.ค. 2561 ถึง 24  ส.ค. 2561 14  ส.ค. 2561 รายละเอียด
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณ) ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 3  ก.ย. 2561 ถึง 14  ก.ย. 2561 4  ก.ย. 2561 รายละเอียด
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณ) ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 24  ก.ย. 2561 ถึง 1  ก.ย. 2561 24  ก.ย. 2561 รายละเอียด
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณ) ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 28  ก.ย. 2561 ถึง 1  ต.ค. 2561 28  ก.ย. 2561 รายละเอียด
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 1  ต.ค. 2561 ถึง 5  ต.ค. 2561 1  ต.ค. 2561 รายละเอียด
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณ) ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 3  ต.ค. 2561 ถึง 5  ต.ค. 2561 3  ต.ค. 2561 รายละเอียด
10 ตารางสอบคัดเลือกแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 24  ต.ค. 2561 ถึง 30  ต.ค. 2561 25  ต.ค. 2561 รายละเอียด
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 6/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 7  พ.ย. 2561 ถึง 9  พ.ย. 2561 7  พ.ย. 2561 รายละเอียด