หน้าแรก ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ประกาศ ประเภท วันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ รายละเอียด Download
1 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือก 20  ส.ค. 2561 ถึง 7  ก.ย. 2561 15  ส.ค. 2561 รายละเอียด
2 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือก 3  ก.ย. 2561 ถึง 17  ก.ย. 2561 6  ก.ย. 2561 รายละเอียด
3 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือก 3  ก.ย. 2561 ถึง 17  ก.ย. 2561 6  ก.ย. 2561 รายละเอียด
4 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือก 3  ก.ย. 2561 ถึง 17  ก.ย. 2561 6  ก.ย. 2561 รายละเอียด
5 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ครั้งที่ 5/2561 ผู้ผ่านการคัดเลือก 12  ต.ค. 2561 ถึง 30  ต.ค. 2561 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด
6 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณ) ผู้ผ่านการคัดเลือก 5  พ.ย. 2561 ถึง 23  พ.ย. 2561 6  พ.ย. 2561 รายละเอียด
7 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายวัน) ผู้ผ่านการคัดเลือก 5  พ.ย. 2561 ถึง 23  พ.ย. 2561 6  พ.ย. 2561 รายละเอียด
8 ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 ผู้ผ่านการคัดเลือก 7  พ.ย. 2561 ถึง 31  พ.ค. 2562 7  พ.ย. 2561 รายละเอียด
9 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 6/2561 ผู้ผ่านการคัดเลือก 15  พ.ย. 2561 ถึง 30  พ.ย. 2561 13  พ.ย. 2561 รายละเอียด
10 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณ) ผู้ผ่านการคัดเลือก 12  ธ.ค. 2561 ถึง 26  ธ.ค. 2561 4  ธ.ค. 2561 รายละเอียด
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 5/2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก 8  เม.ย. 2562 ถึง 17  เม.ย. 2562 5  เม.ย. 2562 รายละเอียด
12 ประกาศแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 1/2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก 17  เม.ย. 2562 ถึง 25  เม.ย. 2562 11  เม.ย. 2562 รายละเอียด
13 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 2/2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก 21  มิ.ย. 2562 ถึง 1  ก.ค. 2562 21  มิ.ย. 2562 รายละเอียด
14 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 3/2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก 19  ก.ค. 2562 ถึง 30  ก.ค. 2562 15  ก.ค. 2562 รายละเอียด
15 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ผู้ผ่านการคัดเลือก 26  ก.ค. 2562 ถึง 6  ส.ค. 2562 26  ก.ค. 2562 รายละเอียด
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก 21  ส.ค. 2562 ถึง 30  ส.ค. 2562 16  ส.ค. 2562 รายละเอียด
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก 21  ส.ค. 2562 ถึง 30  ส.ค. 2562 16  ส.ค. 2562 รายละเอียด
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก 21  ส.ค. 2562 ถึง 30  ส.ค. 2562 27  ส.ค. 2562 รายละเอียด
19 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก 21  ส.ค. 2562 ถึง 30  ส.ค. 2562 27  ส.ค. 2562 รายละเอียด
20 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 6/2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก 26  ก.ย. 2562 ถึง 4  ต.ค. 2562 26  ก.ย. 2562 รายละเอียด
21 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยชั่วคราว ครั้งที่ 1/2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก 1  ต.ค. 2562 ถึง 31  ต.ค. 2562 1  ต.ค. 2562 รายละเอียด
22 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ผู้ผ่านการคัดเลือก 3  ธ.ค. 2562 ถึง 29  พ.ค. 2563 3  ธ.ค. 2562 รายละเอียด
23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณ) ผู้ผ่านการคัดเลือก 23  ม.ค. 2563 ถึง 12  ก.พ. 2563 21  ม.ค. 2563 รายละเอียด
24 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 1/2563 ผู้ผ่านการคัดเลือก 21  ก.พ. 2563 ถึง 3  มี.ค. 2563 21  ก.พ. 2563 รายละเอียด
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้ผ่านการคัดเลือก 9  มี.ค. 2563 ถึง 20  มี.ค. 2563 10  มี.ค. 2563 รายละเอียด
26 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2) ผู้ผ่านการคัดเลือก 10  มี.ค. 2563 ถึง 29  พ.ค. 2563 10  มี.ค. 2563 รายละเอียด
27 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 1) ผู้ผ่านการคัดเลือก 10  มี.ค. 2563 ถึง 29  พ.ค. 2563 10  มี.ค. 2563 รายละเอียด
28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณ) ผู้ผ่านการคัดเลือก 9  ต.ค. 2563 ถึง 26  ต.ค. 2563 8  ต.ค. 2563 รายละเอียด
29 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 2/2564 ผู้ผ่านการคัดเลือก 18  พ.ย. 2563 ถึง 30  พ.ย. 2563 17  พ.ย. 2563 รายละเอียด
30 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ผู้ผ่านการคัดเลือก 17  พ.ค. 2564 ถึง 28  พ.ค. 2564 23  พ.ย. 2563 รายละเอียด
31 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ผู้ผ่านการคัดเลือก 17  พ.ค. 2564 ถึง 28  พ.ค. 2564 21  ธ.ค. 2563 รายละเอียด