หน้าแรก ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ประกาศ ประเภท วันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ รายละเอียด Download
1 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือก 20  ส.ค. 2561 ถึง 7  ก.ย. 2561 15  ส.ค. 2561 รายละเอียด
2 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือก 3  ก.ย. 2561 ถึง 17  ก.ย. 2561 6  ก.ย. 2561 รายละเอียด
3 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือก 3  ก.ย. 2561 ถึง 17  ก.ย. 2561 6  ก.ย. 2561 รายละเอียด
4 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือก 3  ก.ย. 2561 ถึง 17  ก.ย. 2561 6  ก.ย. 2561 รายละเอียด
5 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ครั้งที่ 5/2561 ผู้ผ่านการคัดเลือก 12  ต.ค. 2561 ถึง 30  ต.ค. 2561 10  ต.ค. 2561 รายละเอียด
6 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณ) ผู้ผ่านการคัดเลือก 5  พ.ย. 2561 ถึง 23  พ.ย. 2561 6  พ.ย. 2561 รายละเอียด
7 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายวัน) ผู้ผ่านการคัดเลือก 5  พ.ย. 2561 ถึง 23  พ.ย. 2561 6  พ.ย. 2561 รายละเอียด
8 ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 ผู้ผ่านการคัดเลือก 7  พ.ย. 2561 ถึง 31  พ.ค. 2562 7  พ.ย. 2561 รายละเอียด
9 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 6/2561 ผู้ผ่านการคัดเลือก 15  พ.ย. 2561 ถึง 30  พ.ย. 2561 13  พ.ย. 2561 รายละเอียด