หน้าแรก ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ประกาศ ประเภท วันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ รายละเอียด Download
1 รับสมัครเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2560 ตำแหน่งเภสัชกร(ใช้ทุน) งานเภสัชกรรม (จำนวน 6 อัตรา) ประกาศรับสมัครงาน 16  พ.ย. 2560 ถึง 15  ธ.ค. 2560 30  พ.ย. 2560 รายละเอียด
2 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 (จำนวน 4 อัตรา) ประกาศรับสมัครงาน 13  ก.พ. 2561 ถึง 9  มี.ค. 2561 13  ก.พ. 2561 รายละเอียด
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศรับสมัครงาน 21  พ.ค. 2561 ถึง 8  มิ.ย. 2561 7  มิ.ย. 2561 รายละเอียด
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศรับสมัครงาน 2  ก.ค. 2561 ถึง 31  ก.ค. 2561 28  มิ.ย. 2561 รายละเอียด
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศรับสมัครงาน 18  ก.ค. 2561 ถึง 24  ก.ค. 2561 19  ก.ค. 2561 รายละเอียด
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศรับสมัครงาน 23  ก.ค. 2561 ถึง 10  ส.ค. 2561 20  ก.ค. 2561 รายละเอียด
7 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ประกาศรับสมัครงาน 16  ส.ค. 2561 ถึง 30  ก.ย. 2561 16  ส.ค. 2561 รายละเอียด
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 10 อัตรา) ประกาศรับสมัครงาน 3  ก.ย. 2561 ถึง 14  ก.ย. 2561 4  ก.ย. 2561 รายละเอียด
9 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศรับสมัครงาน 3  ก.ย. 2561 ถึง 11  ก.ย. 2561 5  ก.ย. 2561 รายละเอียด
10 ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 4/2561 ประกาศรับสมัครงาน 7  ก.ย. 2561 ถึง 11  ก.ย. 2561 14  ก.ย. 2561 รายละเอียด
11 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ครั้งที่ 5/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศรับสมัครงาน 17  ก.ย. 2561 ถึง 25  ก.ย. 2561 14  ก.ย. 2561 รายละเอียด
12 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 6/2561 ประกาศรับสมัครงาน 17  ต.ค. 2561 ถึง 2  พ.ย. 2561 19  ต.ค. 2561 รายละเอียด
13 ประกาศรับสมัครเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศรับสมัครงาน 4  ม.ค. 2562 ถึง 21  ม.ค. 2562 5  ม.ค. 2562 รายละเอียด
14 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 5/2562 ประกาศรับสมัครงาน 21  ม.ค. 2562 ถึง 15  ก.พ. 2562 20  ม.ค. 2562 รายละเอียด
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 1/2562 ประกาศรับสมัครงาน 28  ม.ค. 2562 ถึง 22  ก.พ. 2562 23  ม.ค. 2562 รายละเอียด
16 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกาศรับสมัครงาน 28  มี.ค. 2562 ถึง 11  เม.ย. 2562 28  มี.ค. 2562 รายละเอียด
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 2/2562 ประกาศรับสมัครงาน 16  พ.ค. 2562 ถึง 27  พ.ค. 2562 15  พ.ค. 2562 รายละเอียด
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบรายได้) ประกาศรับสมัครงาน 24  มิ.ย. 2562 ถึง 5  ก.ค. 2562 25  มิ.ย. 2562 รายละเอียด
19 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 3/2562 ประกาศรับสมัครงาน 25  มิ.ย. 2562 ถึง 4  ก.ค. 2562 27  มิ.ย. 2562 รายละเอียด
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 4/2562 ประกาศรับสมัครงาน 25  มิ.ย. 2562 ถึง 5  ก.ค. 2562 27  มิ.ย. 2562 รายละเอียด
21 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศรับสมัครงาน 15  ก.ค. 2562 ถึง 24  ก.ค. 2562 12  ก.ค. 2562 รายละเอียด
22 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศรับสมัครงาน 10  ก.ค. 2562 ถึง 24  ก.ค. 2562 12  ก.ค. 2562 รายละเอียด
23 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ครั้งที่ 6/2562 ประกาศรับสมัครงาน 28  ส.ค. 2562 ถึง 10  ก.ย. 2562 27  ส.ค. 2562 รายละเอียด
24 ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน (จำนวน 23 อัตรา) ปีการศึกษา 2562 ประกาศรับสมัครงาน 9  ก.ย. 2562 ถึง 11  ต.ค. 2562 9  ก.ย. 2562 รายละเอียด
25 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประกาศรับสมัครงาน 21  ต.ค. 2562 ถึง 31  ต.ค. 2562 21  ต.ค. 2562 รายละเอียด
26 ประกาศรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรับสมัครงาน 21  ต.ค. 2562 ถึง 8  พ.ย. 2562 21  ต.ค. 2562 รายละเอียด
27 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณ) ประกาศรับสมัครงาน 11  พ.ย. 2562 ถึง 29  พ.ย. 2562 6  พ.ย. 2562 รายละเอียด
28 ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2) ประกาศรับสมัครงาน 23  ธ.ค. 2562 ถึง 10  ม.ค. 2563 11  ธ.ค. 2562 รายละเอียด
29 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรับสมัครงาน 13  ธ.ค. 2562 ถึง 6  ม.ค. 2563 13  ธ.ค. 2562 รายละเอียด
30 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศรับสมัครงาน 23  ธ.ค. 2562 ถึง 8  ม.ค. 2563 23  ธ.ค. 2562 รายละเอียด
31 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 1/2563 ประกาศรับสมัครงาน 27  ม.ค. 2563 ถึง 3  ก.พ. 2563 27  ม.ค. 2563 รายละเอียด