หน้าแรก ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ประกาศ ประเภท วันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ รายละเอียด Download
1 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 (จำนวน 4 อัตรา) ประกาศรับสมัครงาน 13  ก.พ. 2561 ถึง 9  มี.ค. 2561 13  ก.พ. 2561 รายละเอียด
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศรับสมัครงาน 21  พ.ค. 2561 ถึง 8  มิ.ย. 2561 7  มิ.ย. 2561 รายละเอียด
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศรับสมัครงาน 2  ก.ค. 2561 ถึง 31  ก.ค. 2561 28  มิ.ย. 2561 รายละเอียด
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศรับสมัครงาน 18  ก.ค. 2561 ถึง 24  ก.ค. 2561 19  ก.ค. 2561 รายละเอียด
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศรับสมัครงาน 23  ก.ค. 2561 ถึง 10  ส.ค. 2561 20  ก.ค. 2561 รายละเอียด
6 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ประกาศรับสมัครงาน 16  ส.ค. 2561 ถึง 30  ก.ย. 2561 16  ส.ค. 2561 รายละเอียด
7 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 10 อัตรา) ประกาศรับสมัครงาน 3  ก.ย. 2561 ถึง 14  ก.ย. 2561 4  ก.ย. 2561 รายละเอียด
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศรับสมัครงาน 3  ก.ย. 2561 ถึง 11  ก.ย. 2561 5  ก.ย. 2561 รายละเอียด
9 ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 4/2561 ประกาศรับสมัครงาน 7  ก.ย. 2561 ถึง 11  ก.ย. 2561 14  ก.ย. 2561 รายละเอียด
10 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ครั้งที่ 5/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศรับสมัครงาน 17  ก.ย. 2561 ถึง 25  ก.ย. 2561 14  ก.ย. 2561 รายละเอียด
11 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 6/2561 ประกาศรับสมัครงาน 17  ต.ค. 2561 ถึง 2  พ.ย. 2561 19  ต.ค. 2561 รายละเอียด