หน้าแรก ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ประกาศ ประเภท วันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ รายละเอียด Download
1 ประกาศรับสมัครเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศรับสมัครงาน 4  ม.ค. 2562 ถึง 21  ม.ค. 2562 5  ม.ค. 2562 รายละเอียด
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 5/2562 ประกาศรับสมัครงาน 21  ม.ค. 2562 ถึง 15  ก.พ. 2562 20  ม.ค. 2562 รายละเอียด
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 1/2562 ประกาศรับสมัครงาน 28  ม.ค. 2562 ถึง 22  ก.พ. 2562 23  ม.ค. 2562 รายละเอียด
4 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกาศรับสมัครงาน 28  มี.ค. 2562 ถึง 11  เม.ย. 2562 28  มี.ค. 2562 รายละเอียด
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 2/2562 ประกาศรับสมัครงาน 16  พ.ค. 2562 ถึง 27  พ.ค. 2562 15  พ.ค. 2562 รายละเอียด
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบรายได้) ประกาศรับสมัครงาน 24  มิ.ย. 2562 ถึง 5  ก.ค. 2562 25  มิ.ย. 2562 รายละเอียด
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 3/2562 ประกาศรับสมัครงาน 25  มิ.ย. 2562 ถึง 4  ก.ค. 2562 27  มิ.ย. 2562 รายละเอียด
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ครั้งที่ 4/2562 ประกาศรับสมัครงาน 25  มิ.ย. 2562 ถึง 5  ก.ค. 2562 27  มิ.ย. 2562 รายละเอียด
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศรับสมัครงาน 15  ก.ค. 2562 ถึง 24  ก.ค. 2562 12  ก.ค. 2562 รายละเอียด
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศรับสมัครงาน 10  ก.ค. 2562 ถึง 24  ก.ค. 2562 12  ก.ค. 2562 รายละเอียด