หน้าแรก ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ประกาศ ประเภท วันที่เริ่มประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ รายละเอียด Download
1 2561 ประกาศหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย 15  เม.ย. 2561 รายละเอียด
2 2562 ประกาศหลักเกณฑ์ การสรรหาบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 23  พ.ค. 2561 รายละเอียด
3 2562 ประกาศหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561) 17  ก.ค. 2561 รายละเอียด
4 2562 ประกาศหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561) 17  ก.ค. 2561 รายละเอียด
5 2562 ประกาศหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2561) 17  ก.ค. 2561 รายละเอียด
6 2562 ประกาศหลักเกณฑ์ เกณฑ์ในการเยี่ยมของสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 14  ส.ค. 2561 รายละเอียด