แหล่งข้อมูลอื่นๆ
 
คณะแพทยศาสตร์
 
ม.เชียงใหม่
 

ราชวิทยาลัย
 
 

สมาคมแพทย์ & พยาบาล
 
 
มหาวิทยาลัยไทย
 
 

Research Fund
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว.)
 

หน่วยงานทางการแพทย์
 
 
   
หน่วยงานแพทยศาสตรศึกษา ตึกอำนวยการ ชั้น 2
โทรศัพท์ : สายตรง 0-2502-2345 ต่อ 1021