วิสัยทัศน์
 
 
  วิสัยทัศน์

         หน่วยงานแพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตแพทย์, บัณฑิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สนับสนุนอาจารย์ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ
 
 
 
หน่วยงานแพทยศาสตรศึกษา ตึกอำนวยการ ชั้น 2
โทรศัพท์ : สายตรง 0-2502-2345 ต่อ 1021