ภาพถ่ายนักศึกษาแพทย์ต่างชาติขอศึกษาดู
 
รูปที่1
รูปที่2
รูปที่3
รูปที่4
รูปที่5
รูปที่6
รูปที่7
รูปที่8
รูปที่9
รูปที่10
รูปที่11
รูปที่12
 
รูปที่13
รูปที่14
 
 
หน่วยงานแพทยศาสตรศึกษา ตึกอำนวยการ ชั้น 2
โทรศัพท์ : สายตรง 0-2502-2345 ต่อ 1021