ตรวจประกันสังคม

   ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ผู้ประกันตนที่เลือกประกันสังคมโรงพยาบาลชลประทาน

   ตารางการให้บริการ

ตารางการให้บริการ
วัน รายชื่อแพทย์ เวลา (ช่วงเช้า) รายชื่อแพทย์ เวลา (ช่วงบ่าย) หมายเหตุ
จันทร์ แพทย์หมุนเวียน 08.00 – 12.00 น. แพทย์หมุนเวียน 13.00 – 16.00 น. ช่วงเช้าปิดรับคิว 11.30 น. ช่วงบ่าย ปิดรับคิว 15.15 น.
อังคาร 08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.
พุธ 08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.
พฤหัสบดี 08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.
ศุกร์ 08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.   เวลาทำการ:  
   สถานที่ตั้ง: อาคาร 80 ปีปัญญานันทภิกขุ ชั้น 1
   เบอร์โทรศัพท์: 0-2502-2345 ต่อ 1041, 1042
Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ