แผนกอายุรกรรม

   ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่มีปัญหาทางอายุรกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และให้คำปรีกษาทางด้านอายุรกรรมแก่ผู้ป่วยต่างสาขาในโรงพยาบาล เปิดให้บริการเวลา 08.00น. - 12.00น. ในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)

   อนุสาขาที่บริการ

ตารางการให้บริการ
รายชื่ออนุสาขา วัน / เวลา
อายุรกรรมโรคไต (Nephrology) จันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัส
อายุรกรรมโรคหัวใจ (Cardiology) จันทร์ / พุธ / ศุกร์
อายุรกรรมโรคเลือด (Hematiology) จันทร์ / พุธ
อายุรกรรมระบบประสาท อังคาร / พฤหัสบดี
อายุรกรรมติดเชื้อ (Infections) อังคาร / พุธ
อายุรกรรมโรคผิวหนัง (Skin) อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี
อายุรกรรมโรคข้อ จันทร์ / พฤหัสบดี
อายุรกรรมโรคมะเร็ง จันทร์ / อังคาร

   คลินิกพิเศษ

ตารางการให้บริการ
รายชื่อคลินิกพิเศษ วัน / เวลา
คลินิกสานฝัน (ผู้ป่วยเอดส์รับยาต้านไวรัส) ทุกพุธ (13.00น.-16.00น.)
คลินิกวัณโรค ทุกศุกร์ (13.00น.-16.00น.)
คลินิกเบาหวานซับซ้อน ทุกพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน (13.00น.-16.00น.)   เวลาทำการ:
   สถานที่ตั้ง: อาคารผู้ป่วยใหม่ 20 ชั้น ชั้น 2
   เบอร์โทรศัพท์: 0-2502-2345 ต่อ 4265 ,4266


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ