แผนกทันตกรรม

   แผนกทันตกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ ให้บริการป้องกันและรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทันตบุคลากรที่ผ่านการอบรม และเครื่องมือทันสมัยผ่านกระบวนการปลอดเชื้อ

   การบริการและการรักษา (Our Services)

 • งานทันตกรรมทั่วไป
 • งานทันตกรรมสำหรับเด็ก
  1. ทันตกรรมจัดฟัน
  2. ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)
  3. ทันตกรรมรากเทียม
  4. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเชียล
  5. รักษาคลองรากฟัน
  6. ปริทันตวิทยา (โรคเหงือก)
  7. ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน

   ขั้นตอนการให้บริการ

 • ในเวลาราชการติดต่อรับบัตรคิวได้ที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 ตึก 80 ปี ปัญญานันทะ เวลา 06.00 -11.00 น.
 • นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ติดต่อรับบัตรคิวได้ที่ห้องเวชระเบียนชั้น 1 ตึก 80 ปี ปัญญานันทะ เวลา 13.00 - 16.00 น.
  1. หลัง 16.00 น. ติดต่อห้องเวชระเบียนอาคาร 20 ชั้น
 • วันเสาร์ ติดต่อรับบัตรคิวได้ที่ห้องทันตกรรม ชั้น 6 ตึก 80 ปี ปัญญานันทะ เวลา 07.00 - 11.00 น.
 • ผู้ป่วยนัดที่มีบัตรประจำตัวโรงพยาบาลแล้วสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์แผนกทันตกรรม
 • หมายเหตุ (เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00 -20.00 น. / วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.)


เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ (ในเวลาราชการ)

08.30 - 12.00 น.

- ให้บริการผู้ป่วยทั่วไป, ผู้ป่วยนัด
   

13.00 - 16.30 น.

- ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัด (เฉพาะทาง)
  จันทร์ - ศุกร์ (นอกเวลาราชการ)

16.00 - 20.00 น.

- ให้บริการผู้ป่วยทั่วไป, ผู้ป่วยนัด
  เสาร์

08.00 - 12.00 น.

- ให้บริการผู้ป่วยทั่วไป, ผู้ป่วยนัด

   สถานที่ตั้ง: อาคาร 80 ปีปัญญานันทภิกขุ ชั้น 6 ห้องเบอร์ 34
   เบอร์โทรศัพท์: 0-2502-2345 ต่อ 1610
Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ