การตรวจสุขภาพประจำปี

   การตรวจสุขภาพประจำปี ทำไม? ต้องตรวจสุขภาพประจำปี

   การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้บริการตรวจแก่ผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรืออาจมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยแต่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งการตรวจสุขภาพนี้เป็นเพียงการค้นหาโรคที่อาจแฝงอยู่โดยยังไม่ปรากฎอาการผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน ไขมันในเลือด วัณโรค โรคเก๊าท์ หรือกรดยูริคสูง โรคตับ โรคเลือดบางชนิด เหล่านี้เป็นต้น

   การตรวจสุขภาพประจำปี ช่วยให้สามารถตรวจพบโรคเหล่านี้ ในระยะเริ่มต้นเป็นประโยชน์ในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรคทำให้ได้ผลในการรักษา ลดความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้

   แต่อย่างไรก็ตามการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าท่านจะปลอดจากโรคภัยดังกล่าว แต่จะช่วยให้ตรวจพบโรคได้ในระยะเริ่มแรกเท่านั้น ซึ่งหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดียังอยู่ที่การดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ และหมั่นคอยสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ และมาปรึกษาแพทย์ เมื่อมีอาการผิดปกติดังกล่าว

   โปรแกรมตรวจสุขภาพที่เปิดให้บริการ

 • โปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 35
  1. ตรวจสุขภาพทั่วไป (Physical Examination)
  2. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
  3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
   1. ตรวจจำนวนเม็ดเลือด (CBC)
   2. ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
   3. ตรวจอุจจาระ (Stool)
  4. ตรวจระดับและมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) (สำหรับสตรี)
  5. ผลสรุปรายงานการตรวจสุขภาพ
 •    หมายเหตุ ผู้รับการตรวจที่ต้องการตรวจพิเศษนอกเหนือจากรายการโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม
 • โปรแกรมสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
  1. ตรวจสุขภาพทั่วไป (Physical Examination)
  2. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
  3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
   1. ตรวจกรุ๊ปเลือด
   2. ตรวจจำนวนเม็ดเลือด (CBC)
   3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
   4. ตรวจระดับไขมัน โคเลสเตอรอล (Cholesterol)
   5. ตรวจระดับไขมัน ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
   6. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
   7. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT) Alkaline Phosphatase
   8. ตรตวจระดับยูริกในเลือด (โรคเก๊าท์)
   9. ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
   10. ตรวจอุจจาระ (Stool)
  4. ตรวจระดับและมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) (สำหรับสตรี)
  5. ผลสรุปรายงานการตรวจสุขภาพ
 •    คำแนะนำ ผู้รับการตรวจที่เป็นสตรีที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และสตรีที่แต่งงานแล้วควรรับการตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละครั้ง

   คำแนะนำ ก่อนการตรวจสุขภาพ

 • ไม่ควรอดนอน ดิ่มสุรา หรือ กาแฟ ในคือก่อนวันตรวจสุขภาพ
 • ควรใส่เสื้อผ้า ที่พับแขนเสื้อได้สะดวกในการเจาะเลือด
 • ถ้าต้องตรวจภายใน (สุภาพสตรี) ควรสวมกระโปรงและควรตรวจก่อน หรือหลัง การมีประจำเดือน 7 วัน
 • งดอาหาร / เครื่องดิ่ม / ลูกอมคั้งแต่ 20.00 น. โดยสามารถจิบน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย
 • การเก็บปัสสาวะช่วงแรกให้ทิ้งไปก่อน ให้เก็บส่วนกลางของปัสสาวะ
 • การเอกซเรย์ ในวัน ตรวจให้งดใส่เครื่องประดับต่างๆ ทีเป็นโลหะ สุภาพสตรีควรงดใส่เสื้อชั้นในที่มีโครงเหล็ก ไม่ควรเอกซเรย์ หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
 • เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการกรุณานัดหมายก่อนล่วงหน้า

    คลิ๊กเพื่อดูแผนที่   เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.
   สถานที่ตั้ง: อาคาร 80 ปีปัญญานันทภิกขุ ชั้น 2 ห้องเบอร์ 22
   เบอร์โทรศัพท์: 0-2502-2345 ต่อ 1236


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ