การบริการผู้ป่วยใน

   ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ มีเตียงรับผู้ป่วย 308 เตียง เพื่อให้รองรับกับการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในทุกสาขา

   เวลาในการให้บริการผู้ป่วยในสำหรับผู้ป่วยใน

วันจันทร์ - ศุกร์ เยี่ยมผู้ป่วยได้ตั้งแต่เวลา 12.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เยี่ยมผู้ป่วยได้ตั้งแต่เวลา 12.00 - 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เยี่ยมผู้ป่วยได้ตั้งแต่เวลา 12.00 - 20.00 น.

   ประเภทของหอผู้ป่วยในที่เปิดให้บริการ

หอผู้ป่วยอายุรกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 14/1 อาคาร 20 ชั้น
  งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 14/2 อาคาร 20 ชั้น
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (SICU) 7/1 อาคาร 20 ชั้น
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม MICU 7/2 อาคาร 20 ชั้น
หอผู้ป่วยอายุรกรรม (พิเศษ) งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 16/1 อาคาร 20 ชั้น
  งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 16/1 อาคาร 20 ชั้น
หอผู้ป่วยศัลยกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปชาย 11/2 อาคาร 20 ชั้น
  งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปหญิง 11/2 อาคาร 20 ชั้น
หอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 15/1 อาคาร 20 ชั้น
  งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง 15/1 อาคาร 20 ชั้น
หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก งานการพยาบาลผู้ป่วยตา หู คอ จมูก 15/2 อาคาร 20 ชั้น
หอผู้ป่วยสูติ - นรีเวชกรรม งานการพยาบาลห้องคลอด 9/2 อาคาร 20 ชั้น
  งานการพยาบาลห้องหลังคลอด 12/A อาคาร 20 ชั้น
  งานการพยาบาลทารกแรกเกิด 09 SNB อาคาร 20 ชั้น
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 10/1 อาคาร 20 ชั้น
  งานการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต 9/1 NICU อาคาร 20 ชั้น
  งานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต 10/2 อาคาร 20 ชั้น
หอผู้ป่วยเคมีบำบัด งานการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด 15/2 อาคาร 20 ชั้น


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ