สมัครงาน
รับสมัครเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
ตารางสอบคัดเลือกทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 60 รอบ 1 ปีการศึกษา 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
ตารางสอบคัดเลือกแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
กำหนดการสอบทันตแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
ตารางสอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์ นักกายภาพ นักสถิติ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 ประจำปีงบ 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 ประจำปีงบ 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17 ประจำปีงบ 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 ประจำปีงบ 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
  ตารางสอบแพทย์ใช้ทุน ปี 59 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตำแหน่งบรรณารักษ์) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 5 ประจำปีงบ 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 8 ประจำปีงบ 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
  แบบฟอร์มได้รับการคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   
  วิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาลัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ   

Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ