หน้าแรก ประกาศร่าง ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
             
ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง            
    ปีงบประมาณ           
ลำดับ ปี วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ view
1 2564 29  ธ.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2 2564 25  ธ.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3 2564 17  ธ.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
4 2564 9  ธ.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
5 2564 9  ธ.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
6 2564 9  ธ.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
7 2564 25  พ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
8 2564 11  พ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
9 2564 11  พ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
10 2564 11  พ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
11 2564 11  พ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
12 2564 11  พ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
13 2564 5  พ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
14 2564 20  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
15 2564 16  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
16 2564 16  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
17 2564 16  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
18 2564 14  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
19 2564 14  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
20 2564 9  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
21 2564 9  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22 2564 6  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
23 2564 2  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
24 2564 2  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
25 2564 2  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
26 2564 2  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
27 2564 2  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
28 2564 2  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
29 2564 1  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
30 2564 1  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
31 2564 1  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
32 2564 1  ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
33 2564 30  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
34 2564 30  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
35 2564 28  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
36 2564 28  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
37 2564 28  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
38 2564 28  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
39 2564 25  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
40 2564 25  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
41 2564 25  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
42 2564 25  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
43 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
44 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
45 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
46 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
47 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
48 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
49 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
50 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
51 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
52 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
53 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
54 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
55 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
56 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
57 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
58 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
59 2563 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
60 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
61 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
62 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
63 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
64 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
65 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
66 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
67 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
68 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
69 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
70 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
71 2564 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
72 2563 24  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
73 2564 23  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
74 2564 23  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
75 2563 16  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
76 2563 16  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
77 2564 11  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
78 2563 11  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
79 2564 11  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
80 2564 11  ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

© 2017 PCMC, Design: IT Center- Department