หน้าแรก ประกาศร่าง ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
             
ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง            
    ปีงบประมาณ           
ลำดับ ปี วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ view ประกาศยกเลิก
1 2565 1  มิ.ย. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
2 2565 17  พ.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
3 2565 17  พ.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
4 2565 10  พ.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
5 2565 10  พ.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
6 2565 10  พ.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
7 2565 10  พ.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
8 2565 9  พ.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
9 2565 29  เม.ย. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
10 2565 8  เม.ย. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
11 2565 1  เม.ย. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
12 2565 1  เม.ย. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
13 2565 31  มี.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
14 2565 10  มี.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
15 2565 4  มี.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
16 2565 4  มี.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
17 2565 27  ม.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
18 2565 26  ม.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
19 2565 26  ม.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
20 2565 20  ม.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
21 2565 5  ม.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
22 2565 30  ธ.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
23 2565 24  พ.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
24 2565 23  พ.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
25 2565 23  พ.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
26 2565 16  พ.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
27 2565 15  พ.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
28 2565 15  พ.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
29 2565 15  พ.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
30 2565 10  พ.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
31 2565 28  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
32 2565 28  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
33 2565 28  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
34 2565 28  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
35 2565 28  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
36 2565 26  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
37 2565 26  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
38 2565 26  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
39 2565 26  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
40 2565 18  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
41 2565 18  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
42 2565 18  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
43 2565 15  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
44 2565 14  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
45 2565 8  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
46 2565 8  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
47 2565 6  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
48 2565 6  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
49 2565 6  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
50 2565 6  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
51 2565 6  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
52 2565 5  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
53 2565 5  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
54 2565 5  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
55 2565 5  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
56 2565 5  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
57 2565 5  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
58 2565 5  ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
59 2565 30  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
60 2564 28  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
61 2564 28  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
62 2564 28  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
63 2564 28  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
64 2565 27  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
65 2565 21  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
66 2565 20  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
67 2565 20  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
68 2565 20  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
69 2565 20  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
70 2565 20  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
71 2565 20  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
72 2565 20  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
73 2565 20  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
74 2565 20  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
75 2565 20  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
76 2565 20  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
77 2565 16  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
78 2565 16  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
79 2565 14  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
80 2565 10  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
81 2565 6  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
82 2565 6  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
83 2565 6  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
84 2565 2  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
85 2565 2  ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
86 2565 31  ส.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
87 2565 27  ส.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
88 2565 27  ส.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -
89 2565 27  ส.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง -

© 2017 PCMC, Design: IT Center- Department