หน้าแรก ประกาศร่าง เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ประเภท ประกาศ ประกาศเชิญชวน เอกสารแนบท้าย ราคากลาง   TOR   วันประกาศ ช่วงวันที่
1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว - ดำ จำนวน 277 กล่อง [Hits:3]
24  มิ.ย. 2565 24  มิ.ย. 2565 - 29  มิ.ย. 2565
2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีระษะ [Hits:3]
24  มิ.ย. 2565 24  มิ.ย. 2565 - 29  มิ.ย. 2565
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ชุด [Hits:9]
10  มิ.ย. 2565 10  มิ.ย. 2565 - 15  มิ.ย. 2565
4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดถ่ายทอดและประมวลผลสัญญาณภาพความละเอียดสูงสุด จำนวน 1 ชุด [Hits:12]
27  พ.ค. 2565 27  พ.ค. 2565 - 1  มิ.ย. 2565
5 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดศูนย์กลางติดตามของสัญญาณชีพ ขนาด 12 เตียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด [Hits:12]
17  พ.ค. 2565 17  พ.ค. 2565 - 20  พ.ค. 2565
6 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ แบบรัดทรวงอก (AutoPulse) [Hits:12]
12  พ.ค. 2565 12  พ.ค. 2565 - 19  พ.ค. 2565
7 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตร ชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่อง [Hits:14]
12  พ.ค. 2565 12  พ.ค. 2565 - 19  พ.ค. 2565
8 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง [Hits:16]
12  พ.ค. 2565 12  พ.ค. 2565 - 19  พ.ค. 2565
9 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 50 ข้อ [Hits:14]
9  พ.ค. 2565 9  พ.ค. 2565 - 12  พ.ค. 2565
10 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกันแบบกึ่งถาวร จำนวน 70 ชุด [Hits:30]
29  เม.ย. 2565 29  เม.ย. 2565 - 5  พ.ค. 2565
11 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาเตรียมตัวอย่างสารพันธุกรรมและน้ำยาตรวจสอบการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จำนวน 14,000 การทดสอบ [Hits:16]
27  เม.ย. 2565 27  เม.ย. 2565 - 2  พ.ค. 2565
12 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาเตรียมตัวอย่างสารพันธุกรรมและน้ำยาตรวจสอบการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จำนวน 14,000 การทดสอบ [Hits:23]
19  เม.ย. 2565 19  เม.ย. 2565 - 22  เม.ย. 2565
13 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดตรวจ COVID-19 Ag Rapid Test [Hits:17]
19  เม.ย. 2565 19  เม.ย. 2565 - 22  เม.ย. 2565
14 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 18 รายการ ครั้งที่ 2 [Hits:26]
12  เม.ย. 2565 12  เม.ย. 2565 - 20  เม.ย. 2565
15 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง [Hits:25]
1  เม.ย. 2565 1  เม.ย. 2565 - 7  เม.ย. 2565
16 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จำนวน 5,000 ชิ้น [Hits:48]
14  มี.ค. 2565 14  มี.ค. 2565 - 17  มี.ค. 2565
17 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิกด้วยสถานการณ์จำลอง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งาน [Hits:39]
11  มี.ค. 2565 11  มี.ค. 2565 - 16  มี.ค. 2565
18 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 48 รายการ [Hits:47]
11  มี.ค. 2565 11  มี.ค. 2565 - 16  มี.ค. 2565
19 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง [Hits:44]
11  มี.ค. 2565 11  มี.ค. 2565 - 16  มี.ค. 2565
20 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงสำหรับโปรแกรมบริการผู้ป่วย (HOSxP) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 [Hits:47]
4  มี.ค. 2565 4  มี.ค. 2565 - 9  มี.ค. 2565
21 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงสำหรับโปรแกรมจัดเก็บภาพ (File Images) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 [Hits:51]
4  มี.ค. 2565 4  มี.ค. 2565 - 9  มี.ค. 2565
22 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงสำหรับโปรแกรมการจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ (Inventory) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 [Hits:35]
4  มี.ค. 2565 4  มี.ค. 2565 - 9  มี.ค. 2565
23 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับแบบพกพา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:64]
23  ก.พ. 2565 23  ก.พ. 2565 - 28  ก.พ. 2565
24 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดอุปกรณ์ สมาร์ทบอร์ดทีวีดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:48]
18  ก.พ. 2565 18  ก.พ. 2565 - 23  ก.พ. 2565
25 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง [Hits:103]
1  ก.พ. 2565 1  ก.พ. 2565 - 4  ก.พ. 2565
26 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งาน [Hits:98]
31  ม.ค. 2565 31  ม.ค. 2565 - 3  ก.พ. 2565
27 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมเดี่ยว ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:104]
25  ม.ค. 2565 25  ม.ค. 2565 - 28  ม.ค. 2565
28 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคแสงโพลาไรซ์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 กล้อง [Hits:96]
24  ม.ค. 2565 24  ม.ค. 2565 - 27  ม.ค. 2565
29 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนระบบควบคุมความร้อน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:102]
24  ม.ค. 2565 24  ม.ค. 2565 - 27  ม.ค. 2565
30 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:52]
18  ม.ค. 2565 18  ม.ค. 2565 - 18  ม.ค. 2565
31 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่อง [Hits:148]
17  ม.ค. 2565 17  ม.ค. 2565 - 20  ม.ค. 2565
32 ยาHypromellose 300 mg/100 ml eye drops, solution, 10 ml bottle จำนวน 24,000 ขวด [Hits:75]
28  ธ.ค. 2564 27  ธ.ค. 2564 - 30  ธ.ค. 2564
33 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) [Hits:67]
27  ธ.ค. 2564 27  ธ.ค. 2564 - 30  ธ.ค. 2564
34 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 18 รายการ [Hits:52]
20  ธ.ค. 2564 20  ธ.ค. 2564 - 23  ธ.ค. 2564
35 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาIspaghula husk 3.5 g granules for oral solution, sachet จำนวน 120,000 ซอง [Hits:119]
3  ธ.ค. 2564 3  ธ.ค. 2564 - 9  ธ.ค. 2564
36 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดอุปกรณ์ สมาร์ทบอร์ดทีวีดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:56]
3  ธ.ค. 2564 3  ธ.ค. 2564 - 9  ธ.ค. 2564
37 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งาน [Hits:65]
29  พ.ย. 2564 29  พ.ย. 2564 - 2  ธ.ค. 2564
38 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:113]
26  พ.ย. 2564 26  พ.ย. 2564 - 26  พ.ย. 2564
39 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เตียงผ่าตัดทั่วไป ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เตียง [Hits:64]
24  พ.ย. 2564 24  พ.ย. 2564 - 29  พ.ย. 2564
40 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติพร้อมเครื่องปิดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:108]
24  พ.ย. 2564 24  พ.ย. 2564 - 29  พ.ย. 2564
41 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคแสงโพลาไรซ์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:58]
24  พ.ย. 2564 24  พ.ย. 2564 - 29  พ.ย. 2564
42 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมเดี่ยว ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 ชุด [Hits:66]
23  พ.ย. 2564 23  พ.ย. 2564 - 26  พ.ย. 2564
43 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:69]
19  พ.ย. 2564 19  พ.ย. 2564 - 24  พ.ย. 2564
44 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงสำหรับโปรแกรมการจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ (Inventory) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:88]
18  พ.ย. 2564 18  พ.ย. 2564 - 23  พ.ย. 2564
45 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงสำหรับโปรแกรมบริการผู้ป่วย (HOSxP) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:97]
18  พ.ย. 2564 18  พ.ย. 2564 - 23  พ.ย. 2564
46 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงสำหรับโปรแกรมจัดเก็บภาพ (File Images) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:60]
18  พ.ย. 2564 18  พ.ย. 2564 - 23  พ.ย. 2564
47 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) จ้างเหมารถบริการเอกซเรย์ดิจิตอลเคลื่อนที่ จำนวน 1 งาน [Hits:60]
18  พ.ย. 2564 17  พ.ย. 2564 - 22  พ.ย. 2564
48 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องวัดความยาวลูกตาและถ่ายภาพองศาสายตาเอียงด้วยระบบเลเซอร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:62]
15  พ.ย. 2564 15  พ.ย. 2564 - 18  พ.ย. 2564
49 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดจอประสาทตา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:52]
15  พ.ย. 2564 15  พ.ย. 2564 - 18  พ.ย. 2564
50 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดสองระบบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:61]
15  พ.ย. 2564 15  พ.ย. 2564 - 18  พ.ย. 2564
51 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและซอฟแวร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:134]
15  พ.ย. 2564 15  พ.ย. 2564 - 18  พ.ย. 2564
52 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องวัดลานสายตาระบบดิจิตอล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:64]
15  พ.ย. 2564 15  พ.ย. 2564 - 18  พ.ย. 2564
53 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาCalcium Carbonate 1.5 g Film-coated tablet จำนวน 1,800,000 เม็ด [Hits:58]
10  พ.ย. 2564 10  พ.ย. 2564 - 15  พ.ย. 2564
54 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องดึงคอ-หลัง อัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง [Hits:149]
10  พ.ย. 2564 10  พ.ย. 2564 - 15  พ.ย. 2564
55 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาEnoxaparin sodium 60 mg/ 0.6 ml solution for injection จำนวน 12,000 อัน [Hits:57]
10  พ.ย. 2564 10  พ.ย. 2564 - 15  พ.ย. 2564
56 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาSodium Chloride 900 mg/100 ml solution for injection/ infusion, 100 ml bag จำนวน 150,000 ถุง [Hits:50]
10  พ.ย. 2564 10  พ.ย. 2564 - 15  พ.ย. 2564
57 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:117]
10  พ.ย. 2564 10  พ.ย. 2564 - 15  พ.ย. 2564
58 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเลเซอร์สำหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:56]
10  พ.ย. 2564 10  พ.ย. 2564 - 15  พ.ย. 2564
59 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 เครื่อง [Hits:104]
9  พ.ย. 2564 9  พ.ย. 2564 - 12  พ.ย. 2564
60 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 เครื่อง [Hits:103]
9  พ.ย. 2564 9  พ.ย. 2564 - 12  พ.ย. 2564
61 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่อง [Hits:86]
9  พ.ย. 2564 9  พ.ย. 2564 - 12  พ.ย. 2564
62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาSodium Chloride 900 mg/100 ml irrigation solution,1L bottle จำนวน 30,000 ขวด [Hits:55]
9  พ.ย. 2564 9  พ.ย. 2564 - 9  ธ.ค. 2564
63 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดประมวลสัญญาณภาพพร้อมกล้องส่องตรวจโพรงมดลูกแบบโค้งงอได้ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:140]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
64 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สารทึบรังสีชนิด Non-Ionic Contrast Media จำนวน 2 รายการ [Hits:105]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
65 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาAmino acids 600 mg film-coated tablet จำนวน 28,000 เม็ด [Hits:90]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
66 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 10 รายการ [Hits:122]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
67 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องวัดและประเมินสภาพการ ทำงานของตับก่อนและหลังผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:104]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
68 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องวัดและประเมินสภาพการ ทำงานของตับก่อนและหลังผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:105]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
69 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะ จำนวน 36,000 การทดสอบ [Hits:52]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
70 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาRisedronate sodium 35 mg film-coated tablet จำนวน 8,800 เม็ด [Hits:88]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
71 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย คลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:120]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
72 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน ระบบควบคุมความร้อน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:89]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
73 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ [Hits:95]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
74 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หุ่นจำลองการฟังเสียงหัวใจและปอด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ตัว [Hits:112]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
75 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมที่วัดความอิ่มต้วของออกซิเจนในเลือด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 20 เครื่อง [Hits:51]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
76 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [Hits:87]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
77 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับแบบพกพา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:46]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
78 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:41]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
79 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาHydralazine hydrochloride 25 mg coated tablet หรือ film- coated tablet จำนวน 1,850,000 เม็ด [Hits:52]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
80 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาMycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard จำนวน 130,000 เม็ด [Hits:41]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
81 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดมุมกว้าง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:79]
8  พ.ย. 2564 8  พ.ย. 2564 - 11  พ.ย. 2564
82 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 36 รายการ [Hits:40]
5  พ.ย. 2564 5  พ.ย. 2564 - 10  พ.ย. 2564
83 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:82]
4  พ.ย. 2564 4  พ.ย. 2564 - 9  พ.ย. 2564
84 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 เครื่อง [Hits:42]
4  พ.ย. 2564 4  พ.ย. 2564 - 9  พ.ย. 2564
85 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 40 ชุด [Hits:92]
4  พ.ย. 2564 4  พ.ย. 2564 - 9  พ.ย. 2564
86 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 30 ชุด [Hits:122]
4  พ.ย. 2564 4  พ.ย. 2564 - 9  พ.ย. 2564
87 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องมือปั่นดูดเนื้อเยื่อในโพรงมดลูกแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:139]
2  พ.ย. 2564 2  พ.ย. 2564 - 5  พ.ย. 2564
88 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:149]
2  พ.ย. 2564 2  พ.ย. 2564 - 5  พ.ย. 2564
89 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำในกระเพาะปัสสาวะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:130]
2  พ.ย. 2564 2  พ.ย. 2564 - 5  พ.ย. 2564
90 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 8 เครื่อง [Hits:96]
1  พ.ย. 2564 1  พ.ย. 2564 - 4  พ.ย. 2564
91 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [Hits:46]
28  ต.ค. 2564 28  ต.ค. 2564 - 28  ต.ค. 2564
92 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องดึงคอ-หลัง อัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง [Hits:83]
28  ต.ค. 2564 28  ต.ค. 2564 - 2  พ.ย. 2564
93 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับแบบพกพา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:46]
28  ต.ค. 2564 28  ต.ค. 2564 - 2  พ.ย. 2564
94 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดมุมกว้าง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:93]
18  ต.ค. 2564 18  ต.ค. 2564 - 25  ต.ค. 2564
95 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องวัดและประเมินสภาพการทำงานของตับก่อนและหลังผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:145]
14  ต.ค. 2564 14  ต.ค. 2564 - 19  ต.ค. 2564
96 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:108]
14  ต.ค. 2564 14  ต.ค. 2564 - 19  ต.ค. 2564
97 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนระบบ ควบคุมความร้อน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:116]
14  ต.ค. 2564 14  ต.ค. 2564 - 19  ต.ค. 2564
98 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนระบบ ควบคุมความร้อน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:86]
14  ต.ค. 2564 14  ต.ค. 2564 - 19  ต.ค. 2564
99 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หุ่นจำลองการฟังเสียงหัวใจและปอด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ตัว [Hits:125]
14  ต.ค. 2564 14  ต.ค. 2564 - 19  พ.ย. 2564
100 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา [Hits:140]
11  ต.ค. 2564 11  ต.ค. 2564 - 15  ต.ค. 2564
101 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สารทึบรังสีชนิด Non - Ionic Contrast Media จำนวน 2 รายการ [Hits:145]
11  ต.ค. 2564 11  ต.ค. 2564 - 15  ต.ค. 2564
102 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา [Hits:106]
8  ต.ค. 2564 8  ต.ค. 2564 - 14  ต.ค. 2564
103 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด [Hits:151]
8  ต.ค. 2564 8  ต.ค. 2564 - 14  ต.ค. 2564
104 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ [Hits:107]
7  ต.ค. 2564 7  ต.ค. 2564 - 12  ต.ค. 2564
105 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ [Hits:104]
7  ต.ค. 2564 7  ต.ค. 2564 - 12  ต.ค. 2564
106 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา [Hits:157]
6  ต.ค. 2564 6  ต.ค. 2564 - 11  ต.ค. 2564
107 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะ [Hits:115]
6  ต.ค. 2564 6  ต.ค. 2564 - 11  ต.ค. 2564
108 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 60 ชุด [Hits:141]
20  ก.ย. 2564 20  ก.ย. 2564 - 30  ก.ย. 2564
109 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาเตรียมตัวอย่างสารพันธุกรรมและน้ำยาตรวจสอบการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 [Hits:122]
10  ก.ย. 2564 10  ก.ย. 2564 - 15  ก.ย. 2564
110 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบพร้อมใช้ (Pre-loaded) [Hits:182]
7  ก.ย. 2564 7  ก.ย. 2564 - 10  ก.ย. 2564
111 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค [Hits:115]
6  ก.ย. 2564 6  ก.ย. 2564 - 9  ต.ค. 2563
112 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการดูแลและบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน [Hits:75]
31  ส.ค. 2564 31  ส.ค. 2564 - 3  ก.ย. 2564
113 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน [Hits:59]
31  ส.ค. 2564 31  ส.ค. 2564 - 3  ก.ย. 2564
114 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน [Hits:68]
30  ส.ค. 2564 30  ส.ค. 2564 - 2  ก.ย. 2564
115 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ [Hits:60]
24  ส.ค. 2564 24  ส.ค. 2564 - 27  ส.ค. 2564
116 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน [Hits:152]
19  ส.ค. 2564 19  ส.ค. 2564 - 24  ส.ค. 2564
117 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ [Hits:136]
5  ส.ค. 2564 5  ส.ค. 2564 - 10  ส.ค. 2564
118 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างร้านค้าปัญญาเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน [Hits:145]
14  ก.ค. 2564 14  ก.ค. 2564 - 19  ก.ค. 2564
119 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดศูนย์กลางติดตามของสัญญาณชีพ [Hits:115]
5  ก.ค. 2564 5  ก.ค. 2564 - 8  ก.ค. 2564
120 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 55 รายการ [Hits:115]
1  ก.ค. 2564 1  ก.ค. 2564 - 6  ก.ค. 2564
121 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง ครั้งที่ 2 [Hits:90]
15  มิ.ย. 2564 15  มิ.ย. 2564 - 18  มิ.ย. 2564
122 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อยาCisatracurium Besylate 10 mg/5 ml solution for injection/infusion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 [Hits:62]
10  มิ.ย. 2564 10  มิ.ย. 2564 - 15  มิ.ย. 2564
123 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง [Hits:82]
20  พ.ค. 2564 20  พ.ค. 2564 - 25  พ.ค. 2564
124 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการดูแลและบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 3 เดือน [Hits:130]
13  พ.ค. 2564 13  พ.ค. 2564 - 18  พ.ค. 2564
125 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเทอร์โมสแกนสำหรับคัดกรองผู้เป็นไข้ [Hits:137]
13  พ.ค. 2564 13  พ.ค. 2564 - 18  พ.ค. 2564
126 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 30 ชุด [Hits:79]
26  มี.ค. 2564 26  มี.ค. 2564 - 31  มี.ค. 2564
127 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 15 ชุด [Hits:90]
26  มี.ค. 2564 26  มี.ค. 2564 - 31  มี.ค. 2564
128 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบชิ้นเดียว ครั้งที่ 2 [Hits:152]
9  มี.ค. 2564 9  มี.ค. 2564 - 12  มี.ค. 2564
129 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 30 ชุด [Hits:98]
25  ก.พ. 2564 25  ก.พ. 2564 - 3  มี.ค. 2564
130 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน [Hits:122]
19  ก.พ. 2564 19  ก.พ. 2564 - 24  ก.พ. 2564
131 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบมองได้ระยะไกลและระยะกลาง ครั้งที่ 2 [Hits:97]
19  ก.พ. 2564 19  ก.พ. 2564 - 24  ก.พ. 2564
132 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบสามชิ้น [Hits:97]
11  ก.พ. 2564 11  ก.พ. 2564 - 17  ก.พ. 2564
133 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส พร้อมภาคการกระตุ้นหัวใจและภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง ครั้งที่ 3 [Hits:107]
9  ก.พ. 2564 8  ก.พ. 2564 - 11  ก.พ. 2564
134 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาNicardipine Hydrochloride 10 mg/10 ml solution for injection จำนวน 5,000 ขวด [Hits:105]
5  ก.พ. 2564 4  ก.พ. 2564 - 9  ก.พ. 2564
135 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาEnoxaparin sodium 60 mg/0.6 ml solution for injection จำนวน 4,000 อัน [Hits:120]
5  ก.พ. 2564 5  ก.พ. 2564 - 10  ก.พ. 2564
136 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อุปกรณ์สำหรับระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (PACS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ [Hits:118]
1  ก.พ. 2564 29  ม.ค. 2564 - 3  ก.พ. 2564
137 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาSodium chloride 900 mg/100ml irrigation solution, 1L bottle จำนวน 30,000 ขวด [Hits:113]
1  ก.พ. 2564 29  ม.ค. 2564 - 3  ก.พ. 2564
138 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาSodium chloride 900mg/100ml solution for infusion , 1L bag จำนวน 42,000 ถุง [Hits:133]
1  ก.พ. 2564 29  ม.ค. 2564 - 3  ก.พ. 2564
139 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาAmino acid 600 mg film-coated tablet จำนวน 25,000 เม็ด [Hits:113]
1  ก.พ. 2564 29  ม.ค. 2564 - 3  ก.พ. 2564
140 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาHypromellose 300 mg/100 ml eye drops, solution, 10 ml จำนวน 21,000 ขวด [Hits:134]
1  ก.พ. 2564 29  ม.ค. 2564 - 3  ก.พ. 2564
141 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาCisatracurium Besylate 10 mg/5 ml solution for injection/infusion จำนวน 6,500 ขวด [Hits:107]
1  ก.พ. 2564 29  ม.ค. 2564 - 3  ก.พ. 2564
142 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และผงหมึก จำนวน 1 งาน [Hits:111]
27  ม.ค. 2564 27  ม.ค. 2564 - 1  ก.พ. 2564
143 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาDorzolamide 2g/100 ml + timolol 500 mg/100 ml eye drops , solution, 5 ml จำนวน 3,000 ขวด [Hits:108]
27  ม.ค. 2564 27  ม.ค. 2564 - 1  ก.พ. 2564
144 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาSulfasalazine 500 mg gastro-resistant tablet จำนวน 350,000 เม็ด [Hits:106]
27  ม.ค. 2564 27  ม.ค. 2564 - 1  ก.พ. 2564
145 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาManidipine Hydrochloride 20 mg tablet จำนวน 480,000 เม็ด [Hits:106]
27  ม.ค. 2564 27  ม.ค. 2564 - 1  ก.พ. 2564
146 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาPregabalin 75 mg capsule, hard จำนวน 67,200 เม็ด [Hits:239]
27  ม.ค. 2564 27  ม.ค. 2564 - 1  ก.พ. 2564
147 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาPiperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion จำนวน 10,000 ขวด [Hits:114]
27  ม.ค. 2564 27  ม.ค. 2564 - 1  ก.พ. 2564
148 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาCalcium polystylene sulfonate 5 g powder for oral/rectal suspension , 5g sachet [Hits:106]
27  ม.ค. 2564 27  ม.ค. 2564 - 1  ก.พ. 2564
149 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง (ร่าง TOR ครั้งที่ 2) [Hits:111]
18  ม.ค. 2564 18  ม.ค. 2564 - 21  ม.ค. 2564
150 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา [Hits:130]
12  ม.ค. 2564 12  ม.ค. 2564 - 15  ม.ค. 2564
151 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง [Hits:118]
4  ม.ค. 2564 4  ม.ค. 2564 - 7  ม.ค. 2564
152 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:120]
25  ธ.ค. 2563 25  ธ.ค. 2563 - 30  ธ.ค. 2563
153 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบมองได้ระยะไกลและระยะกลาง [Hits:113]
21  ธ.ค. 2563 21  ธ.ค. 2563 - 24  ธ.ค. 2563
154 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบชิ้นเดียว [Hits:112]
21  ธ.ค. 2563 21  ธ.ค. 2563 - 24  ธ.ค. 2563
155 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:113]
21  ธ.ค. 2563 21  ธ.ค. 2563 - 24  ธ.ค. 2563
156 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด ครั้งที่ 2 [Hits:114]
2  ธ.ค. 2563 2  ธ.ค. 2563 - 7  ธ.ค. 2563
157 ขายทอดตลาด ประกาศขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของปีงบประมาณ 2563 จำนวน 868 รายการ [Hits:194]
2  ธ.ค. 2563 30  พ.ย. 2563 - 9  ธ.ค. 2563
158 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) จำนวน 1 เครื่อง [Hits:121]
1  ธ.ค. 2563 1  ธ.ค. 2563 - 4  ธ.ค. 2563
159 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาPitavastatin calcium 2 mg film-coated tablet จำนวน 75,000 เม็ด [Hits:152]
1  ธ.ค. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
160 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาHydralazine hydrochloride 25 mg coated tablet หรือ film-coated tablet จำนวน 1,650,000 เม็ด [Hits:117]
1  ธ.ค. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
161 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาMycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard จำนวน 90,000 เม็ด [Hits:140]
1  ธ.ค. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
162 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาRisedronate sodium 35mg film-coated tablet [Hits:113]
1  ธ.ค. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
163 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาSodium Chloride 900mg/100ml Solution For injection/infusion 100 ml [Hits:139]
1  ธ.ค. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
164 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาAtorvastatin 40mg film coated tablet จำนวน 399,000 เม็ด [Hits:126]
1  ธ.ค. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
165 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา [Hits:111]
30  พ.ย. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
166 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ [Hits:122]
30  พ.ย. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
167 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะ [Hits:114]
30  พ.ย. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
168 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สารทึบรังสีชนิด Non - Ionic Contrast Media จำนวน 2 รายการ [Hits:139]
30  พ.ย. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
169 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และ การสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน [Hits:187]
16  พ.ย. 2563 16  พ.ย. 2563 - 23  พ.ย. 2563
170 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) จำนวน 1 เครื่อง [Hits:113]
16  พ.ย. 2563 16  พ.ย. 2563 - 23  พ.ย. 2563
171 เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) จำนวน 1 เครื่อง [Hits:116]
16  พ.ย. 2563 16  พ.ย. 2563 - 23  พ.ย. 2563
172 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) จำนวน 1 เครื่อง [Hits:112]
16  พ.ย. 2563 11  พ.ย. 2563 - 16  พ.ย. 2563
173 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:139]
16  พ.ย. 2563 16  พ.ย. 2563 - 23  พ.ย. 2563
174 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบพร้อมใช้ (Pre-load) [Hits:105]
12  พ.ย. 2563 12  พ.ย. 2563 - 17  พ.ย. 2563
175 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องถ่ายภาพวิเคราะห์จอประสาทตาโดยการฉีดสี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:110]
11  พ.ย. 2563 11  พ.ย. 2563 - 16  พ.ย. 2563
176 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกชนิดเด็กแฝดและการบีบตัวของมดลูกในครรภ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่อง [Hits:137]
10  พ.ย. 2563 10  พ.ย. 2563 - 13  พ.ย. 2563
177 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร จากลมหายใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:100]
10  พ.ย. 2563 10  พ.ย. 2563 - 13  พ.ย. 2563
178 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:113]
10  พ.ย. 2563 10  พ.ย. 2563 - 13  พ.ย. 2563
179 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร จากลมหายใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:106]
10  พ.ย. 2563 10  พ.ย. 2563 - 13  พ.ย. 2563
180 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง [Hits:112]
10  พ.ย. 2563 6  พ.ย. 2563 - 11  พ.ย. 2563
181 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:112]
6  พ.ย. 2563 6  พ.ย. 2563 - 11  พ.ย. 2563
182 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถกระบะ จำนวน 1 คัน [Hits:108]
2  พ.ย. 2563 2  พ.ย. 2563 - 5  พ.ย. 2563
183 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:128]
28  ต.ค. 2563 28  ต.ค. 2563 - 2  พ.ย. 2563
184 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ [Hits:133]
28  ต.ค. 2563 28  ต.ค. 2563 - 2  พ.ย. 2563
185 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา [Hits:118]
28  ต.ค. 2563 28  ต.ค. 2563 - 2  พ.ย. 2563
186 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด [Hits:133]
28  ต.ค. 2563 28  ต.ค. 2563 - 2  พ.ย. 2563
187 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อยูนิตทำฟัน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด [Hits:140]
27  ต.ค. 2563 27  ต.ค. 2563 - 30  ต.ค. 2563
188 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เตียงตรวจทางสูติ-นรีเวช แบบปรับระดับควบคุมด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 เตียง ง [Hits:119]
27  ต.ค. 2563 27  พ.ย. 2563 - 30  ต.ค. 2563
189 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:113]
27  ต.ค. 2563 27  ต.ค. 2563 - 30  ต.ค. 2563
190 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องยิงแสงเลเซอร์สำหรับลดภาวะปัสสาวะเล็ดภาวะช่องคลอดแห้ง, กระชับช่องคลอดและปัญหาความผิดปกติทางนรีเวช ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:138]
27  ต.ค. 2563 27  ต.ค. 2563 - 30  ต.ค. 2563
191 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:118]
26  ต.ค. 2563 26  ต.ค. 2563 - 29  ต.ค. 2563
192 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดภาพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:107]
26  ต.ค. 2563 26  ต.ค. 2563 - 29  ต.ค. 2563
193 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง [Hits:118]
22  ต.ค. 2563 22  ต.ค. 2563 - 28  ต.ค. 2563
194 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องตัดเลาะเนื้อตับ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:141]
21  ต.ค. 2563 21  ต.ค. 2563 - 27  ต.ค. 2563
195 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:107]
21  ต.ค. 2563 21  ต.ค. 2563 - 27  ต.ค. 2563
196 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส พร้อมภาคการกระตุ้นหัวใจและภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง [Hits:109]
21  ต.ค. 2563 21  ต.ค. 2563 - 27  ต.ค. 2563
197 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:134]
21  ต.ค. 2563 21  ต.ค. 2563 - 27  ต.ค. 2563
198 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบหน้าจอสัมผัส ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:141]
20  ต.ค. 2563 20  ต.ค. 2563 - 26  ต.ค. 2563
199 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 เครื่อง [Hits:116]
20  ต.ค. 2563 20  ต.ค. 2563 - 26  ต.ค. 2563
200 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องแช่แข็งพลาสมาแบบเฉียบพลัน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:107]
20  ต.ค. 2563 20  ต.ค. 2563 - 26  ต.ค. 2563
201 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:112]
20  ต.ค. 2563 20  ต.ค. 2563 - 26  ต.ค. 2563
202 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:122]
20  ต.ค. 2563 20  ต.ค. 2563 - 26  ต.ค. 2563
203 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยสำหรับห้องผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 เครื่อง [Hits:111]
20  ต.ค. 2563 20  ต.ค. 2563 - 26  ต.ค. 2563
204 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:100]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
205 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:102]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
206 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:104]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
207 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมและดูดจ่ายสารละลายแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:105]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
208 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:103]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
209 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องผลิตพลาสมาที่ความดันบรรยากาศ ตำบล บางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:126]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
210 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:163]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
211 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดเครื่องถ่ายภาพเจลและวิเคราะห์ผล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:124]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
212 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่อง [Hits:120]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
213 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 เครื่อง [Hits:112]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
214 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:167]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
215 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด [Hits:120]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
216 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ แบบเคลื่อนที่ [Hits:135]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
217 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและซอฟต์แวร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:127]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 16  ต.ค. 2563
218 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกำเนิดแสงสำหรับกล้องส่องตรวจทางหู คอ จมูก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง [Hits:106]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
219 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องส่องตรวจท่อไตแบบโค้งงอส่วนปลายได้ ชนิดวีดิทัศน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:111]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
220 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:134]
12  ต.ค. 2563 12  ต.ค. 2563 - 16  ต.ค. 2563
221 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบทางอ้อม ชนิดมอง 2 ตา พร้อมอุปกรณ์แสดงภาพทางวีดิทัศน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:181]
12  ต.ค. 2563 12  ต.ค. 2563 - 16  ต.ค. 2563
222 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งาน [Hits:102]
12  ต.ค. 2563 12  ต.ค. 2563 - 16  ต.ค. 2563
223 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง [Hits:132]
12  ต.ค. 2563 -
224 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งาน [Hits:124]
9  ต.ค. 2563 9  ต.ค. 2563 - 15  ต.ค. 2563
225 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:133]
9  ต.ค. 2563 9  ต.ค. 2563 - 15  ต.ค. 2563
226 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดถ่ายทอดภาพสำหรับตรวจทางหู คอ จมูก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด [Hits:139]
9  ต.ค. 2563 9  ต.ค. 2563 - 15  ต.ค. 2563
227 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องผ่าตัดตาพร้อมกล้องผู้ช่วยและชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:146]
8  ต.ค. 2563 8  ต.ค. 2563 - 14  ต.ค. 2563
228 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และ การสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งาน [Hits:175]
2  ต.ค. 2563 2  ต.ค. 2563 - 7  ต.ค. 2563
229 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) จำนวน 1 เครื่อง [Hits:165]
2  ต.ค. 2563 2  ต.ค. 2563 - 7  ต.ค. 2563
230 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง [Hits:157]
1  ต.ค. 2563 1  ต.ค. 2563 - 6  ต.ค. 2563

© 2017 PCMC, Design: IT Center- Department