หน้าแรก ประกาศร่าง ค้นหาประกาศ เข้าสู่ระบบ
ลำดับ ประเภท ประกาศ ประกาศเชิญชวน เอกสารแนบท้าย ราคากลาง   TOR   วันประกาศ ช่วงวันที่
1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง (ร่าง TOR ครั้งที่ 2) [Hits:3]
18  ม.ค. 2564 18  ม.ค. 2564 - 21  ม.ค. 2564
2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา [Hits:3]
12  ม.ค. 2564 12  ม.ค. 2564 - 15  ม.ค. 2564
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง [Hits:14]
4  ม.ค. 2564 4  ม.ค. 2564 - 7  ม.ค. 2564
4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:9]
25  ธ.ค. 2563 25  ธ.ค. 2563 - 30  ธ.ค. 2563
5 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบมองได้ระยะไกลและระยะกลาง [Hits:4]
21  ธ.ค. 2563 21  ธ.ค. 2563 - 24  ธ.ค. 2563
6 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบชิ้นเดียว [Hits:6]
21  ธ.ค. 2563 21  ธ.ค. 2563 - 24  ธ.ค. 2563
7 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:8]
21  ธ.ค. 2563 21  ธ.ค. 2563 - 24  ธ.ค. 2563
8 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด ครั้งที่ 2 [Hits:13]
2  ธ.ค. 2563 2  ธ.ค. 2563 - 7  ธ.ค. 2563
9 ขายทอดตลาด ประกาศขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของปีงบประมาณ 2563 จำนวน 868 รายการ [Hits:60]
2  ธ.ค. 2563 30  พ.ย. 2563 - 9  ธ.ค. 2563
10 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) จำนวน 1 เครื่อง [Hits:17]
1  ธ.ค. 2563 1  ธ.ค. 2563 - 4  ธ.ค. 2563
11 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาPitavastatin calcium 2 mg film-coated tablet จำนวน 75,000 เม็ด [Hits:10]
1  ธ.ค. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
12 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาHydralazine hydrochloride 25 mg coated tablet หรือ film-coated tablet จำนวน 1,650,000 เม็ด [Hits:8]
1  ธ.ค. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
13 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาMycophenolate mofetil 250 mg capsule, hard จำนวน 90,000 เม็ด [Hits:13]
1  ธ.ค. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
14 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาRisedronate sodium 35mg film-coated tablet [Hits:9]
1  ธ.ค. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
15 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาSodium Chloride 900mg/100ml Solution For injection/infusion 100 ml [Hits:8]
1  ธ.ค. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
16 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาAtorvastatin 40mg film coated tablet จำนวน 399,000 เม็ด [Hits:7]
1  ธ.ค. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
17 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา [Hits:10]
30  พ.ย. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
18 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ [Hits:10]
30  พ.ย. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
19 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะ [Hits:9]
30  พ.ย. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
20 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สารทึบรังสีชนิด Non - Ionic Contrast Media จำนวน 2 รายการ [Hits:11]
30  พ.ย. 2563 30  พ.ย. 2563 - 3  ธ.ค. 2563
21 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และ การสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน [Hits:23]
16  พ.ย. 2563 16  พ.ย. 2563 - 23  พ.ย. 2563
22 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) จำนวน 1 เครื่อง [Hits:19]
16  พ.ย. 2563 16  พ.ย. 2563 - 23  พ.ย. 2563
23 เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) จำนวน 1 เครื่อง [Hits:18]
16  พ.ย. 2563 16  พ.ย. 2563 - 23  พ.ย. 2563
24 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) จำนวน 1 เครื่อง [Hits:16]
16  พ.ย. 2563 11  พ.ย. 2563 - 16  พ.ย. 2563
25 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:24]
16  พ.ย. 2563 16  พ.ย. 2563 - 23  พ.ย. 2563
26 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบพร้อมใช้ (Pre-load) [Hits:10]
12  พ.ย. 2563 12  พ.ย. 2563 - 17  พ.ย. 2563
27 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องถ่ายภาพวิเคราะห์จอประสาทตาโดยการฉีดสี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:14]
11  พ.ย. 2563 11  พ.ย. 2563 - 16  พ.ย. 2563
28 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกชนิดเด็กแฝดและการบีบตัวของมดลูกในครรภ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่อง [Hits:22]
10  พ.ย. 2563 10  พ.ย. 2563 - 13  พ.ย. 2563
29 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร จากลมหายใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:13]
10  พ.ย. 2563 10  พ.ย. 2563 - 13  พ.ย. 2563
30 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:14]
10  พ.ย. 2563 10  พ.ย. 2563 - 13  พ.ย. 2563
31 ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร จากลมหายใจ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:13]
10  พ.ย. 2563 10  พ.ย. 2563 - 13  พ.ย. 2563
32 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง [Hits:19]
10  พ.ย. 2563 6  พ.ย. 2563 - 11  พ.ย. 2563
33 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:16]
6  พ.ย. 2563 6  พ.ย. 2563 - 11  พ.ย. 2563
34 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถกระบะ จำนวน 1 คัน [Hits:16]
2  พ.ย. 2563 2  พ.ย. 2563 - 5  พ.ย. 2563
35 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:23]
28  ต.ค. 2563 28  ต.ค. 2563 - 2  พ.ย. 2563
36 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ [Hits:19]
28  ต.ค. 2563 28  ต.ค. 2563 - 2  พ.ย. 2563
37 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา [Hits:20]
28  ต.ค. 2563 28  ต.ค. 2563 - 2  พ.ย. 2563
38 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด [Hits:24]
28  ต.ค. 2563 28  ต.ค. 2563 - 2  พ.ย. 2563
39 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อยูนิตทำฟัน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด [Hits:15]
27  ต.ค. 2563 27  ต.ค. 2563 - 30  ต.ค. 2563
40 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เตียงตรวจทางสูติ-นรีเวช แบบปรับระดับควบคุมด้วยไฟฟ้า ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 เตียง ง [Hits:27]
27  ต.ค. 2563 27  พ.ย. 2563 - 30  ต.ค. 2563
41 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:18]
27  ต.ค. 2563 27  ต.ค. 2563 - 30  ต.ค. 2563
42 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องยิงแสงเลเซอร์สำหรับลดภาวะปัสสาวะเล็ดภาวะช่องคลอดแห้ง, กระชับช่องคลอดและปัญหาความผิดปกติทางนรีเวช ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:18]
27  ต.ค. 2563 27  ต.ค. 2563 - 30  ต.ค. 2563
43 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:15]
26  ต.ค. 2563 26  ต.ค. 2563 - 29  ต.ค. 2563
44 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดภาพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:14]
26  ต.ค. 2563 26  ต.ค. 2563 - 29  ต.ค. 2563
45 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง [Hits:18]
22  ต.ค. 2563 22  ต.ค. 2563 - 28  ต.ค. 2563
46 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องตัดเลาะเนื้อตับ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:18]
21  ต.ค. 2563 21  ต.ค. 2563 - 27  ต.ค. 2563
47 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:19]
21  ต.ค. 2563 21  ต.ค. 2563 - 27  ต.ค. 2563
48 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส พร้อมภาคการกระตุ้นหัวใจและภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง [Hits:19]
21  ต.ค. 2563 21  ต.ค. 2563 - 27  ต.ค. 2563
49 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:17]
21  ต.ค. 2563 21  ต.ค. 2563 - 27  ต.ค. 2563
50 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบหน้าจอสัมผัส ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:16]
20  ต.ค. 2563 20  ต.ค. 2563 - 26  ต.ค. 2563
51 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 เครื่อง [Hits:14]
20  ต.ค. 2563 20  ต.ค. 2563 - 26  ต.ค. 2563
52 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องแช่แข็งพลาสมาแบบเฉียบพลัน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:15]
20  ต.ค. 2563 20  ต.ค. 2563 - 26  ต.ค. 2563
53 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:17]
20  ต.ค. 2563 20  ต.ค. 2563 - 26  ต.ค. 2563
54 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:13]
20  ต.ค. 2563 20  ต.ค. 2563 - 26  ต.ค. 2563
55 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยสำหรับห้องผ่าตัด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 เครื่อง [Hits:13]
20  ต.ค. 2563 20  ต.ค. 2563 - 26  ต.ค. 2563
56 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:14]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
57 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:17]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
58 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:16]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
59 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมและดูดจ่ายสารละลายแบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:15]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
60 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:16]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
61 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องผลิตพลาสมาที่ความดันบรรยากาศ ตำบล บางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:21]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:17]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
63 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดเครื่องถ่ายภาพเจลและวิเคราะห์ผล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:19]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
64 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เครื่อง [Hits:17]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
65 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 เครื่อง [Hits:14]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
66 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง [Hits:21]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
67 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด [Hits:17]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
68 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ แบบเคลื่อนที่ [Hits:12]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
69 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและซอฟต์แวร์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:17]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 16  ต.ค. 2563
70 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องกำเนิดแสงสำหรับกล้องส่องตรวจทางหู คอ จมูก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง [Hits:16]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
71 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องส่องตรวจท่อไตแบบโค้งงอส่วนปลายได้ ชนิดวีดิทัศน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด [Hits:12]
16  ต.ค. 2563 16  ต.ค. 2563 - 21  ต.ค. 2563
72 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:36]
12  ต.ค. 2563 12  ต.ค. 2563 - 16  ต.ค. 2563
73 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบทางอ้อม ชนิดมอง 2 ตา พร้อมอุปกรณ์แสดงภาพทางวีดิทัศน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:20]
12  ต.ค. 2563 12  ต.ค. 2563 - 16  ต.ค. 2563
74 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าและเครื่องใช้ผ้าผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งาน [Hits:19]
12  ต.ค. 2563 12  ต.ค. 2563 - 16  ต.ค. 2563
75 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง [Hits:21]
12  ต.ค. 2563 -
76 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งาน [Hits:27]
9  ต.ค. 2563 9  ต.ค. 2563 - 15  ต.ค. 2563
77 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:28]
9  ต.ค. 2563 9  ต.ค. 2563 - 15  ต.ค. 2563
78 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดถ่ายทอดภาพสำหรับตรวจทางหู คอ จมูก ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด [Hits:32]
9  ต.ค. 2563 9  ต.ค. 2563 - 15  ต.ค. 2563
79 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องผ่าตัดตาพร้อมกล้องผู้ช่วยและชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [Hits:19]
8  ต.ค. 2563 8  ต.ค. 2563 - 14  ต.ค. 2563
80 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และ การสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งาน [Hits:63]
2  ต.ค. 2563 2  ต.ค. 2563 - 7  ต.ค. 2563
81 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) จำนวน 1 เครื่อง [Hits:29]
2  ต.ค. 2563 2  ต.ค. 2563 - 7  ต.ค. 2563
82 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง [Hits:35]
1  ต.ค. 2563 1  ต.ค. 2563 - 6  ต.ค. 2563
83 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งาน [Hits:26]
29  ก.ย. 2563 29  ก.ย. 2563 - 2  ต.ค. 2563
84 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน [Hits:28]
29  ก.ย. 2563 29  ก.ย. 2563 - 2  ต.ค. 2563
85 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อาหารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 402 รายการ ครั้งที่ 2 [Hits:27]
23  ก.ย. 2563 23  ก.ย. 2563 - 28  ก.ย. 2563

© 2017 PCMC, Design: IT Center- Department