ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ศัลยกรรม

0.jpg

นพ.กรรณกริช สุ่มทอง

ศัลยศาสตร์
 • แผนก :
 • ศัลยศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - ศัลยศาสตร์

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์หลอดเลือด

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 08.00 - 12.00
0.jpg

นพ.กิตติ วงศ์ต๊ะ

ศัลยศาสตร์
 • แผนก :
 • ศัลยศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - ศัลยศาสตร์

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 08.00 - 12.00
0.jpg

พญ.ปณัชญา คงอ่อน

ศัลยศาสตร์
 • แผนก :
 • ศัลยศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - ศัลยศาสตร์

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ เต้านม

วันออกตรวจ

Day Hour
ศุกร์ 08.00 - 12.00
0.jpg

รศ.นพ.ไพบูลย์ สุขโพธารมณ์

กุมารเวช
 • แผนก :
 • กุมารเวช

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - กุมารเวช

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารศัลยศาสตร์

วันออกตรวจ

Day Hour
พฤหัสบดี 08.00 - 12.00
0.jpg

พญ.วรพธู ตั้งสิรพัฒน์

ศัลยศาสตร์
 • แผนก :
 • ศัลยศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - ศัลยศาสตร์

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทั่วไป

0.jpg

นพ.วิทวัส โอมพรนุวัฒน์

ศัลยศาสตร์
 • แผนก :
 • ศัลยศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - ศัลยศาสตร์

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทั่วไป

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ผ่าตัดผ่านกล้อง

 • ประวัติการเข้าอบรม :
 • - Fellowship in Laparoscopic colorectal surgery, Anam hospital, Korea

  - Fellowship in Esophageal surgery, Tokyo Medical and Dental University, Japan

ตารางออกตรวจ

Day Hour
อังคาร 08.00 - 12.00
0.jpg

นพ.สิงหา ศรีปรีชาพัฒนะ

ศัลยศาสตร์
 • แผนก :
 • ศัลยศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - ศัลยศาสตร์

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลตำรวจ

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - ประกาศนียบัตร ศีรษะ คอ เต้านม ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ

Day Hour
พุธ 08.00 - 12.00
0.jpg

นพ.เอกชัย สินโสภณภาพ

ศัลยศาสตร์
 • แผนก :
 • ศัลยศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - ศัลยศาสตร์

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ตารางออกตรวจ

Day Hour
พุธ 08.00 - 12.00

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.