ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

0.jpg

พญ.โฉมขจี สุขอารีย์ชัย

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • แผนก :
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับปวด, การแพทย์แผนจีน

 • ประวัติการเข้าอบรม :
 • - การตรวจระบบกล้ามเนื้อและกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 08.00 - 12.00
พุธ 08.00 - 12.00
0.jpg

พญ.ปวีณ์สุดา เดชะรินทร์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • แผนก :
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - Neurorehabilitation, Mount Sinai Hospital, New york, USA, 2562

  - Certified Brain Injury Specialist (CBIS), Brain Injury Association of America, 2562

  - Certificate of Update in Hospital Medicine Harvard Medical School, USA, 2562

  - Certificate of 15th Annual Advances in Diagnosis and Treatment of the Rheumatic Disease, Johns Hopkins University School of Medicine, USA, 2562

  - Certificate of EMG-NCV-NMUS Training Course, Mayo Clinic, EMG Laboratory, USA (In-classroom training at Ramathibodi Hospital), 2562

  - Certificate of Intensive course in Geriatrics, Medicine and Pharmacy, David Geffen School of Medicin UCLA, USA , 2561

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 09.00 - 12.00 (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
พุธ 08.00 - 12.00
พฤหัสบดี 13.00 - 16.00 (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
0.jpg

พญ.สุพรรณี ปังสุวรรณ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • แผนก :
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ประวัติการเข้าอบรม :
 • - การฝังเข็มแผนจีน ของกรมแพทย์ทหารบก รุ่นที่ 8 ระยะเวลา 3 เดือน

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร 08.00 - 12.00
พุธ 13.00 - 16.00
ศุกร์ 08.00 - 12.00
0.jpg

พญ.อัญญา เวียรศิลป์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • แผนก :
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ประวัติการเข้าอบรม :
 • - อบรมแพทย์ฝังเข็มจีน

ตารางออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 08.00 - 12.00
พฤหัสบดี 08.00 - 12.00
พฤหัสบดี 13.00 - 16.00

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.