ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

คลินิกประสานใจ

01.jpg

พญ.สุชญาธิป ศุภณฐาพร

คลินิกประสานใจ
 • แผนก :
 • คลินิกประสานใจ

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ - สัปดาห์ที่ 1 13.00 - 16.00
02.jpg

พญ.ชญาณัสม์ เอี่ยมวรพงษ์

คลินิกประสานใจ
 • แผนก :
 • คลินิกประสานใจ

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ - สัปดาห์ที่ 2 13.00 - 16.00
03.jpg

นพ.พัชรพล พัชรพจนากรณ์

คลินิกประสานใจ
 • แผนก :
 • คลินิกประสานใจ

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ - สัปดาห์ที่ 3 13.00 - 16.00
04.jpg

พญ.ชนิกานต์ วงศ์ประเสริฐสุข

คลินิกประสานใจ
 • แผนก :
 • คลินิกประสานใจ

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ - สัปดาห์ที่ 4 , 5 13.00 - 16.00

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.