ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

0.jpg

นพ.จิตติ จันท์สว่าง

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง
 • แผนก :
 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
พฤหัสบดี 08.00 - 12.00
พฤหัสบดี 16.00 - 20.00
0.jpg

นพ.นพพล สิทธิกานต์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
 • แผนก :
 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 08.00 - 12.00
0.jpg

นพ.บัณฑิต รุ่งนิ่ม

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง
 • แผนก :
 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
ศุกร์ 08.00 - 12.00
0.jpg

นพ.ประจักษ์ จิรธรรมรัตน์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
 • แผนก :
 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
พฤหัสบดี 08.00 - 12.00
0.jpg

นพ.ปิยะพงศ์ อินทรสมพันธ์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง
 • แผนก :
 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร 08.00 - 12.00
พุธ 16.00 - 20.00
0.jpg

นพ.วิทยา ศรีบางพลี

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
 • แผนก :
 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
พุธ 08.00 - 12.00
0.jpg

นพ.หาญพงศ์ ฟักทองพรรณ

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
 • แผนก :
 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
พุธ 08.00 - 12.00
team0.jpg

นพ.อุดม ตันติพันธุ์พิพัฒน์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง
 • แผนก :
 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร 08.00 - 12.00
อังคาร 16.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 12.00

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.