ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

0.jpg

พญ.กนิษฐา กิจสมบัติ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • แผนก :
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ - นรีเวชวิทยา 09.00 - 12.00
อังคาร - สูติศาสตร์ 09.00 - 12.00
พุธ - นรีเวชวิทยา 09.00 - 12.00
พุธ 17.00 - 20.00
พฤหัสบดี 17.00 - 20.00
0.jpg

นพ.กฤตกาล เตลผล

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • แผนก :
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร - สูติศาสตร์ 09.00 - 12.00
พฤหัสบดี 17.00 - 20.00
ศุกร์ - นรีเวชวิทยา 09.00 - 12.00
0.jpg

พญ.จิราพรรณ วัชรประภาพงศ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • แผนก :
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

วันออกตรวจ

Day Hour
พุธ - นรีเวชวิทยา 09.00 - 12.00
ศุกร์ - สูติศาสตร์ 09.00 - 12.00
0.jpg

นพ.ไชยสิทธิ์ วชิรดิลก

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • แผนก :
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 • การศึกษา :
 • - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

วันออกตรวจ

Day Hour
พุธ - นรีเวชวิทยา 09.00 - 12.00
ศุกร์ - สูติศาสตร์ 09.00 - 12.00
0.jpg

นพ.เทอดภูมิ เลิศพุทธิพงศ์พร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • แผนก :
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 17.00 - 20.00
อังคาร - นรีเวชวิทยา 09.00 - 12.00
อังคาร 17.00 - 20.00
พฤหัสบดี - สูติศาสตร์ 09.00 - 12.00
0.jpg

พญ.พชรพร ศรีเดช

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • แผนก :
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ - นรีเวชวิทยา 09.00 - 12.00
พุธ - สูติศาสตร์ 09.00 - 12.00
0.jpg

พญ.พรฑิตา เลิศบัวสิน

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • แผนก :
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ - สูติศาสตร์ 09.00 - 12.00
ศุกร์ - นรีเวชวิทยา 09.00 - 12.00
0.jpg

พญ.มณฑินี เตชะสมบูรณ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • แผนก :
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ - สูติศาสตร์ 09.00 - 12.00
พฤหัสบดี - นรีเวชวิทยา 09.00 - 12.00
0.jpg

พญ.มัลลิกา เก่งสกุล

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • แผนก :
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ - นรีเวชวิทยา 09.00 - 12.00
พฤหัสบดี - นรีเวชวิทยา 09.00 - 12.00
ศุกร์ - สูติศาสตร์ 09.00 - 12.00
0.jpg

พญ.สุธาดา พุทธรักษ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • แผนก :
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 • ประวัติการเข้าอบรม :
 • - ราชวิทยาลัยสูติ

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร - นรีเวชวิทยา 09.00 - 12.00
พฤหัสบดี - สูติศาสตร์ 09.00 - 12.00

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.