ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

อายุรศาสตร์

0.jpg

พญ.จุฑาธิป ลิ้มคุณากูล

อายุรศาสตร์โรคไต
 • แผนก :
 • อายุรศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - อายุรศาสตร์

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต

วันออกตรวจ

Day Hour
พุธ 13.00 - 15.30
พฤหัสบดี 13.00 - 15.30
0.jpg

พญ.ณัฐกานต์ ตั้งสุขสมบูรณ์

อายุรศาสตร์
 • แผนก :
 • อายุรศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร 08.30 - 12.00
0.jpg

นพ.ธนกร ลักษณ์สมยา

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • แผนก :
 • อายุรศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร 13.00 - 15.30
ศุกร์ 13.00 - 15.30
0.jpg

พญ.นริศรา วงศ์ทอง

อายุรศาสตร์
 • แผนก :
 • อายุรศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

0.jpg

นพ.ปราโมทย์ ฮึงวัฒนากุล

อายุรศาสตร์
 • แผนก :
 • อายุรศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
พุธ 08.30 - 12.00
พฤหัสบดี 08.30 - 12.00
ศุกร์ 08.30 - 12.00
0.jpg

พญ.ปวรรัตน์ ตติรังสรรค์

อายุรศาสตร์
 • แผนก :
 • อายุรศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
พฤหัสบดี 08.30 - 12.00
ศุกร์ 08.30 - 12.00
0.jpg

พญ.พวงผกา เลิศดำรงลักษณ์

อายุรศาสตร์โรคไต
 • แผนก :
 • อายุรศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 13.00 - 15.30
พฤหัสบดี 13.00 - 15.30
0.jpg

นพ.พิบูลย์ กาญจนพิบูลย์

อายุรศาสตร์
 • แผนก :
 • อายุรศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 08.30 - 12.00
พุธ 08.30 - 12.00
0.jpg

พญ.พูนสุข พิชัยเวชกุล

อายุรศาสตร์
 • แผนก :
 • อายุรศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 13.00 - 15.30
อังคาร 13.00 - 15.30
0.jpg

พญ.ภัทรภร วังจินดา

อายุรศาสตร์
 • แผนก :
 • อายุรศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

0.jpg

นพ.โยธิน เลิศรันตสกุลชัย

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • แผนก :
 • อายุรศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 13.30 - 15.30
พุธ 13.30 - 15.30
0.jpg

พญ.วรกานต์ ทิพย์สิงห์

อายุรศาสตร์โรคข้อ
 • แผนก :
 • อายุรศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 13.00 - 15.30
พฤหัสบดี 13.00 - 15.30
0.jpg

พญ.วิภาวี เกียรติเสริมขจร

อายุรศาสตร์
 • แผนก :
 • อายุรศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร 08.30 - 12.00
ศุกร์ 08.30 - 12.00
0.jpg

นพ.สุภวัฒน์ ปวราจารย์

อายุรศาสตร์
 • แผนก :
 • อายุรศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
พฤหัสบดี 08.30 - 12.00
ศุกร์ 08.30 - 12.00
0.jpg

นพ.สุรเชษฐ์ เลิศถิรพันธุ์

อายุรศาสตร์
 • แผนก :
 • อายุรศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
ศุกร์ 13.00 - 15.30
0.jpg

นพ.สุรพล อัศวสุวรรณกิจ

อายุรศาสตร์
 • แผนก :
 • อายุรศาสตร์

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - อายุรศาสตร์

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร 08.30 - 12.00

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.