ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ตรวจโรคทั่วไป

0.jpg

นพ.ขันติ สุนทรพฤกษ์

ตรวจโรคทั่วไป
 • แผนก :
 • ตรวจโรคทั่วไป

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 08.00 - 12.00
อังคาร 08.00 - 12.00
พุธ 08.00 - 12.00
พฤหัสบดี 08.00 - 12.00
ศุกร์ 08.00 - 12.00
0.jpg

นพ.ดุลวิทย์ ตปนียากร

ตรวจโรคทั่วไป
 • แผนก :
 • ตรวจโรคทั่วไป

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร 08.00 - 12.00
0.jpg

นพ.นฤทธ์ อ้นพร้อม

ตรวจโรคทั่วไป
 • แผนก :
 • ตรวจโรคทั่วไป

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 13.00 - 16.00
อังคาร 13.00 - 16.00
พุธ 13.00 - 16.00
พฤหัสบดี 13.00 - 16.00
ศุกร์ 13.00 - 16.00
0.jpg

นพ.มนัส วุฒิวัฒน์

ตรวจโรคทั่วไป
 • แผนก :
 • ตรวจโรคทั่วไป

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
พุธ 13.00 - 16.00
พฤหัสบดี 08.00 - 12.00
team1.jpg

นพ.เวสารัช สืบแสง

ตรวจโรคทั่วไป
 • แผนก :
 • ตรวจโรคทั่วไป

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
ศุกร์ 08.00 - 12.00
team1.jpg

นพ.สุรชัย พิพัฒนสกุลชัย

ตรวจโรคทั่วไป
 • แผนก :
 • ตรวจโรคทั่วไป

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 13.00 - 16.00
อังคาร 08.00 - 12.00
ศุกร์ 08.00 - 12.00

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.