ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

จักษุ

team0.jpg

พญ.ชนิยา ศรีสุวรรณภรณ์

จักษุวิทยาโรคต้อหิน
 • แผนก :
 • จักษุวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - จักษุวิทยา

 • การศึกษา :
 • - แพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาต้อหิน

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 08.00 - 16.00
ศุกร์ 08.00 - 16.00
0.jpg

พญ.ชุณหกาจน์ เพ็ชรพันธ์ศรี

จักษุวิทยาโรคทางกระจกตา
 • แผนก :
 • จักษุวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
พุธ 08.00 16.00
พฤหัสบดี 08.00 16.00
0.jpg

พญ.ดุษฎี ศรีมณีกาญจน์

จักษุวิทยา
 • แผนก :
 • จักษุวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - จักษุวิทยา

 • การศึกษา :
 • - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 08.00 - 16.00
พุธ 08.00 - 16.00
0.jpg

นพ.ธนภัทร รักพานิชมณี

จักษุวิทยาโรคจอประสาทตา
 • แผนก :
 • จักษุวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - จักษุวิทยา

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญวุ้นตาและจอประสาทตา

วันออกตรวจ

Day Hour
พุธ 08.00 - 16.00
0.jpg

นพ.ธนิต วงษ์วิบูลย์สิน

จักษุวิทยาโรคจอประสาทตา
 • แผนก :
 • จักษุวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - จักษุวิทยา

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญวุ้นตาและจอประสาทตา

 • อื่นๆ :
 • - เชี่ยวชาญการผ่าตัดต้อกระจก ต้อเนื้อ วุ้นตาและจอประสาทตา

  - รักษาโรคจอประสาทตา จอตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา จอประสาทตาลอก

  - เชี่ยวชาญการรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ ฉีดยาเข้าวุ้นตา และผ่าตัดจอประสาทตา

  - วัดสายตาประกอบแว่น

 • ประวัติการเข้าอบรม :
 • - การผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็ก

  - การฝึกอบรมการวัดสายตาประกอบแว่น

  - การฝึกทักษะการผ่าตัดวุ้นตาและจอประสาทตา

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 08.00 - 16.00
ศุกร์ 08.00 - 16.00
0.jpg

พญ.วรรณิศา ศุภเจียรพันธ์

จักษุวิทยาโรคทางกระจกตา
 • แผนก :
 • จักษุวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - จักษุวิทยา

 • การศึกษา :
 • - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร 08.00 - 16.00
พฤหัสบดี 08.00 - 16.00
0.jpg

พญ.วรรัตน์​ จองไพจิตรสกุล

จักษุวิทยาโรคจอประสาทตา
 • แผนก :
 • จักษุวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - จักษุวิทยา

 • การศึกษา :
 • - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญน้ำวุ้นตาและจอประสาทตา

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร 08.00 - 16.00
พฤหัสบดี 08.00 - 16.00
0.jpg

พญ.สุรีพร ภัทรสุวรรณ

จักษุวิทยาโรคทางกระจกตา
 • แผนก :
 • จักษุวิทยา

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - จักษุวิทยา

 • การศึกษา :
 • - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญน้ำวุ้นตาและจอประสาทตา

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร 08.00 - 16.00

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.