ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

โสต ศอ นาสิก

0.jpg

พญ.กชกานต์ รัตนอรุณ

โสต ศอ นาสิก
 • แผนก :
 • โสต ศอ นาสิก

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 •  

 • การศึกษา :
 •  

 • วุฒิบัตร :
 •  

วันออกตรวจ

Day Hour
จันทร์ 08.00 - 12.00
team1.jpg

พญ.กชพร วงษ์สุวรรณ

โสต ศอ นาสิก
 • แผนก :
 • โสต ศอ นาสิก

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - โสต ศอ นาสิก

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาโสต ศอ นาสิก

วันออกตรวจ

Day Hour
อังคาร 08.00 - 12.00
0.jpg

พญ.กนิษฐา โชคสวัสดิ์

โสต ศอ นาสิก
 • แผนก :
 • โสต ศอ นาสิก

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - โสต ศอ นาสิก

 • การศึกษา :
 • - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาโสต ศอ นาสิก

0.jpg

พญ.เกศริน กิตติวรรณวงศ์

โสต ศอ นาสิก
 • แผนก :
 • โสต ศอ นาสิก

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - โสต ศอ นาสิก

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคหู โสตประสาท และการทรงตัว

วันออกตรวจ

Day Hour
ศุกร์ 08.00 - 12.00
0.jpg

พญ.จรุงจิต ไกรวัฒนพงศ์

โสต ศอ นาสิก
 • แผนก :
 • โสต ศอ นาสิก

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - โสต ศอ นาสิก

 • การศึกษา :
 • - แพทยศาสตร์บัณฑิต

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาโสต ศอ นาสิก

 • วุฒิบัตรสาขาต่อยอด :
 • - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ Sleep Medicine

 • อื่นๆ :
 • - Clinical observer in sleep medicine at Stanford university: 6 weeks (2556)

  - Clinical observer in sleep medicine at University of Chicago: 6 weeks (2556)

  - Poster presenter at the Congress of European ORL-HNS (2562)

วันออกตรวจ

Day Hour
พฤหัสบดี 08.00 - 12.00
0.jpg

พญ.อมรวรรณ คำกา

โสต ศอ นาสิก
 • แผนก :
 • โสต ศอ นาสิก

 • สาขาและความเชี่ยวชาญ :
 • - โสต ศอ นาสิก

 • การศึกษา :
 • - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • วุฒิบัตร :
 • - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาโสต ศอ นาสิก

วันออกตรวจ

Day Hour
พุธ 08.00 - 12.00

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.