ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ข่าวCovid-19

คำแนะนำการปฏิบัติตัวในฝู้ป่วยเด็กติดเชื้อ

วิธีแยกชนิดผื่นแพ้ หลังฉีดวัคซีน โควิด-19

วิธีแยกชนิดผื่นแพ้ หลังฉีดวัคซีน โควิด-19

การปฏิบัติตัวของสตรีตั้งครรภ์ช่วง โควิด-19

ขอบคุณผู้บริจาค

86.jpg

ผังการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด

ผังการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด พอสังเขป ณ อาคารปัญญาเทศาภิบาล ชั้น 1

85.jpg

ฉีดวัคซีน

ได้ฉีดวัคซีน ไม่เท่ากับ ไม่ติดเชื้อ 100% แต่หมายถึง

84.jpg

สิ่งที่ควรทราบ

หลังได้รับวัคซีน Covid-19 ให้รีบไปพบแพทย์สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทร.1669

82.jpg

สิ่งที่ควรทราบ

เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 CoronaVac ของ Sinovac Life Sciences

81.jpg

สิ่งที่ควรทราบ

เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด AZD1222 โดย แอสตร้าเซเนก้า

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.