ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ทันโรคกับหมอชลประทาน

EP1 โรคที่มากับฤดูร้อนและฤดูฝน

ทันโรคกับหมอชลประทาน l EP1 โรคที่มากับฤดูร้อนและฤดูฝน

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.