ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ทันโรคกับหมอชลประทาน

EP11 l หมอจิ๋ว โรคอ้วนในเด็ก

ทันโรคกับหมอชลประทาน l EP10 หมอจิ๋ว โรคอ้วนในเด็ก สื่อการเรียนการสอนสำหรับเยาวชนอายุ 9 12 ปี

EP10 l หมอจิ๋ว สอนการทำแผล

ทันโรคกับหมอชลประทาน l EP10 หมอจิ๋ว สอนการทำแผลสื่อการสอนสำหรับเยาวชนอายุ 9 12 ปี

EP9 l หมอจิ๋ว การประเมินสัญญาณ

ทันโรคกับหมอชลประทาน l EP9 หมอจิ๋ว การประเมินสัญญาณชีพเบื้องต้นสื่อการสอนสำหรับเยาวชนอายุ 9 12 ปี

EP8 l ตรวจสุขภาพอย่างไรให้ตรง

ทันโรคกับหมอชลประทาน l EP8 ตรวจสุขภาพอย่างไรให้ตรงใจ

EP7 l ไข้หวัด หรือ ภูมิแพ้

ทันโรคกับหมอชลประทาน l EP7 ไข้หวัด หรือ ภูมิแพ้

EP6 l Covid 19 กับการเปิดเทอม

ทันโรคกับหมอชลประทาน l EP6 Covid 19 กับการเปิดเทอม

EP5 l Covid 19 inpregnant

ทันโรคกับหมอชลประทาน l EP5 Covid 19 inpregnant women

EP4 l โรคตาที่พบบ่อย

ทันโรคกับหมอชลประทาน l EP4 โรคตาที่พบบ่อย

EP3 l ท้องร่วง

ทันโรคกับหมอชลประทาน l EP3 l ท้องร่วง

EP2 l โรคไข้เลือดออก

ทันโรคกับหมอชลประทาน l EP2 l โรคไข้เลือดออก

EP1 โรคที่มากับฤดูร้อนและฤดูฝน

ทันโรคกับหมอชลประทาน l EP1 โรคที่มากับฤดูร้อนและฤดูฝน

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.