จิตอาสาอ่านหนังสือสวดมนต์ ป้อนอาหาร พูดคุย ข้างเตียงผู้ป่วย  กิจกรรมตักบาตร ถวายสังฆทาน ข้างเตียง    
 สวดมนต์เช้า บนหอผู้ป่วย ร่วมกับแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย และญาติ  กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปบนหอผู้ป่วย  จิตอาสาสระผมบนหอผู้ป่วย  บริการน้ำดื่มสมุนไพร / การทำดอกไม้ประดิษฐ์ / ยาดม ฯ ผู้รับบริการที่ OPD
 นิสิต แพทย์ พยาบาล ญาติผู้ป่วย เข้าร่วมกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  นิสิตแพทย์ พยาบาล บุคลากร รพ. และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ฟังธรรม ทุกวันศุกร์  กิจกรรมวันแม่ /วันพ่อ นิสิตแพทย์ พยาบาล บุคลากร รพ. และบุคคลทั่วไป  โครงการผนึกพลังใจ
 ปฏิบัติธรรมวัดเชิงเลน นิสิตแพทย์ พยาบาล บุคลากร รพ. และบุคคลผู้สนใจ  ถวายเทียนพรรษา / ถวายจตุปัจจัย วัดเชิงเลน  กิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ แพทย์ พยาบาล บุคลากร รพ. และผู้สนใจ  กิจกรรมโยคะสมาธิ แพทย์ พยาบาล บุคลากร รพ. และผู้สนใจ