มี 3 ทางเลือกในการเชื่อมต่อ

1. CL VPN (แนะนำ)           
    CLVPN หรือ Central Library VPN
    เป็นเครื่องมือการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ของห้องสมุด เพื่อการเข้าถึง E-Resource ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด เพียงคลิกที่ไอคอน CLVPN หรือ https://clvpn.swu.ac.th แล้วใส่บัวศรีไอดีของท่าน ก็สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ทันที

    แนะนำการใช้


                          logo CLvpn
                    allos


2. SWU VPN  รองรับหลากหลายระบบปฏิบัติการ
                   - ใช้งานคลิกที่นี่ -


3. เชื่อมต่อโดยติดตั้ง OpenVPN Client 

 3.1  VPN Client for PC

  > คู่มือ
                Windows XP, Vista, 7
                Windows 8

  > ไฟล์สำหรับติดตั้ง
                Windows XP, Vista, 7 
                Windows 8

    3.2 VPN Client for Mac