ที่ตั้งสำนักงาน

 

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทยปัญญานันทกิกขุ ชลประทาน

อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่งเอ

เบอร์โทรศัพท์ 02-502-2345 เบอร์ภายใน 3436

E-mail : panya.edu.research@gmail.com